Distriktsstyret i Oppland Røde Kors

Distriktsstyrets oppgave er å arbeide for Røde Kors prinsipper og formål innenfor fylket.

Distriktsstyrets oppgaver innebærer blant annet å følge opp distriktets økonomi, handlingsprogram og framdriftsplaner. Oppland Røde Kors har årsmøte annenhvert år med valg av distriktsstyre.

Distriktsstyret arbeider innenfor rammen av gjeldende hovedprogram og foreningens strategier som er vedtatt av Landsstyret. Styret fastsetter målene, peker ut kursen og angir hvilke tiltak som skal settes i verk for å nå målene. Distriktsstyret skal ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak og skal sammend med distriktsrådene bistå lokalforeningene i deres arbeid.

Distriktsleder: Per Valland,
E-post: per.valland@hotmail.no Tlf: 901 84 957

Nestleder: Unni Sletvold,
E-post: unnsle@online.no Tlf. 958 45 976

Styremedlem: Rita Bakkelund Bekk. Tlf. 995 07 236

Styremedlem: Marita Vollan Dalseghagen . Tlf: 904 18 332

Varamedlem: Håkon Gilberg. Tlf: 90867515

Røde Kors Omsorg

Marte  Eika

Epost: maei63@yahoo.no Tlf: 990 28 150.

Røde Kors Hjelpekorps

Anita Helen Abelstad

Epost: heggtun@hotmail.com Tlf: 954 40 131

Røde Kors Ungdom

Angel Dala Aicha

E-post: dalaa2646@gmail.com Tlf: 973 81 447