Distriktstyret i Oppland Røde Kors

Distriktsstyrets oppgave er å arbeide for Røde Kors prinsipper og formål innenfor fylket.

Distriktsstyrets oppgaver innebærer blant annet å følge opp distriktets økonomi, handlingsprogram og framdriftsplaner. Oppland Røde Kors har årsmøte annenhvert år med valg av distriktsstyre.

Distriktsstyret arbeider innenfor rammen av gjeldende hovedprogram og foreningens strategier som er vedtatt av Landsstyret. Styret fastsetter målene, peker ut kursen og angir hvilke tiltak som skal settes i verk for å nå målene. Distriktsstyret skal ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak og skal sammend med distriktsrådene bistå lokalforeningene i deres arbeid.

Distriktsleder: Margrete Taarud,
E-post: margrete.taarud@rodekors.org Tlf. 958 45 976

Nestleder: Tore Wien,
Epost: tore.wien@rodekors.org Tlf: 917 91 469

Styremedlem: Bjørg Haugen Rønningen. Tlf: 476 60 882

Styremedlem: Jan-Ludvig Myklebust. Tlf: 958 99 505

Varamedlem: Ole Herman Kamben. Tlf: 959 50 822

Røde Kors Omsorg

Distriktrådsleder: Håkon Gilberg
Epost: hakon.gilberg@rodekors.org Tlf: 908 67 515

Røde Kors Hjelpekorps

Distriktrådsleder: Aina Nicolaysen
Epost: aina.nicolaysen@rodekors.org Tlf: 958 63 093

 

Total oversikt over styret, råd og komiteer til  2024

Årsmøteinnkalling 2024

Årsmøtebok 2024