Distriktstyre i Oppland Røde Kors

Distriktsstyrets oppgave er å arbeide for Røde Kors prinsipper og formål innenfor fylket.

Distriktsstyrets oppgaver innebærer blant annet å følge opp distriktets økonomi, handlingsprogram og framdriftsplaner. Oppland Røde Kors har årsmøte annenhvert år med valg av distriktsstyre.

Distriktsstyret arbeider innenfor rammen av gjeldende hovedprogram og foreningens strategier som er vedtatt av Landsstyret. Styret fastsetter målene, peker ut kursen og angir hvilke tiltak som skal settes i verk for å nå målene. Distriktsstyret skal ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak og skal sammend med distriktsrådene bistå lokalforeningene i deres arbeid.

Distriktsleder: Åsne-Marit Hokstad Pladsen,
E-post: bpladsen@online.no Tlf: 995 96 515

Nestleder: Unni Sletvold,
E-post: unnsle@online.no Tlf. 958 45 976

Styremedlem: Margrete Taarud. Tlf: 994 09 551

Styremedlem: Marita Vollan Dalseghagen. Tlf: 904 18 332

Varamedlem: Jan-Ludvig Myklebust. Tlf: 958 99 505

Røde Kors Omsorg

Distriktrådsleder: Mirela Hromalic

Epost: mirela91@gmail.com Tlf: 922 49 759

Røde Kors Hjelpekorps

Anita Helen Abelstad

Epost: heggtun@hotmail.com Tlf: 954 40 131

 

Distriktsstyret 2022
Distriktsråd Omsorg 2022
Distriktsråd Hjelpekorps 2022