Distriktstyret i Oppland Røde Kors

Distriktsstyrets oppgave er å arbeide for Røde Kors prinsipper og formål innenfor fylket.

Distriktsstyrets oppgaver innebærer blant annet å følge opp distriktets økonomi, handlingsprogram og framdriftsplaner. Oppland Røde Kors har årsmøte annenhvert år med valg av distriktsstyre.

Distriktsstyret arbeider innenfor rammen av gjeldende hovedprogram og foreningens strategier som er vedtatt av Landsstyret. Styret fastsetter målene, peker ut kursen og angir hvilke tiltak som skal settes i verk for å nå målene. Distriktsstyret skal ta initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak og skal sammend med distriktsrådene bistå lokalforeningene i deres arbeid.

Distriktsleder: Åsne-Marit Hokstad Pladsen,
E-post: asne-marit.pladsen@rodekors.org Tlf: 995 96 515

Nestleder: Margrete Taarud,
E-post: margrete.taarud@rodekors.org Tlf. 958 45 976

Styremedlem: Nils Andreas Rustad. Tlf: 950 83 078

Styremedlem: Jan-Ludvig Myklebust. Tlf: 958 99 505

Varamedlem: Ole Herman Kamben. Tlf: 959 50 822

Røde Kors Omsorg

Distriktrådsleder: Stine Margrethe Moen

Epost: stine.margrethe.moen@rodekors.org Tlf: 904 12 171

Røde Kors Hjelpekorps

Distriktrådsleder: Tommy Bekk

Epost: tommy.bekk@rodekors.org Tlf: 906 49 399

 

Total oversikt over styret , råd og komiteer fra 2023

 

15.011.2023 Valgbrev Oppland Røde Kors 2023 - 2.pdf

15.11.2023 Valgbrev ORK Omsorg.pdf

15.11.2023 Valgbrev ORK Hjelpekorps.pdf

Årsmøteinnkalling 2024