Kveldsprat logo

Kveldsprat

Hver uke møtes vi på skjermen for en Kveldsprat. Det blir godt organisasjonsfaglig påfyll, spennende diskusjoner og erfaringsutvekslinger.

Formålet med Kveldsprat er å tilby en organisasjonsfaglig møteplass med nyttige tema, tips, råd og veiledning til å jobbe smartere, enklere og produsere mer humanitær aktivitet med tilgjengelige ressurser.

Her er møtelenken

Kveldsprat er for alle tillitsvalgte, aktivitetsledere og andre frivillige ressurspersoner i Hedmark Røde Kors og Oppland Røde Kors. Det er ingen offisiell informasjonskanal eller et beslutningsorgan – kun et organisasjonsfaglig samlingspunkt. Kveldsprat skal være et supplement til annen etablert hjelp, bistand og oppfølging til foreningene.

Legg merke til at Kveldsprat nå er på tirsdager (med noen få unntak) - alltid kl. 20-21.

Her er møtelenken

 

Program vinter/vår 2023

Uke 12 – mandag (!) 20. mars
Dataverktøy i Røde Kors
Guidet tur i Røde Kors dataverktøy og systemer.

Uke 13 – tirsdag 28. mars
Røde Kors som støtteaktør til offentlige myndigheter        
Røde Kors ble anerkjent som støtteaktør for norske myndigheter ved kongelig resolusjon den 21. august 2009. En kongelig resolusjon er en beslutning truffet av Kongen i Statsråd. Støtteaktørrollen er en anerkjennelse fra norske myndigheter om at visse humanitære oppgaver bedre kan utføres av Røde Kors med vårt uavhengige og nøytrale mandat, enn av myndighetene selv. Hva innebærer dette for oss? Hva tenker offentlige myndigheter om Røde Kors? 

Uke 15 – tirsdag 11. april
Kommunikasjon og sosiale medier
Hvordan skape best synlighet og ivareta Røde Kors frivillige og deltakere.

Uke 16 – tirsdag 18. april
Udekket humanitært behov, Røde Kors-vurderingen og start av ny aktivitet
Hvilke aktiviteter det lokale Røde Kors skal drive med styres av lokale behov. Aktivitetene blir derfor forskjellige i ulike lokalsamfunn. For å sikre at Røde Kors, over hele landet, styres i samme retning bruker vi Røde Kors – vurderingen på nye og eksisterende aktiviteter.

Uke 17 – tirsdag 25. april
Frivilligmonitor 2022
10 000 ble spurt i en undersøkelse rett før jul. Hvordan er det å være frivillig i Røde Kors og hvordan kan foreningene tilrettelegge for at det kan bli enda bedre å være frivillig i Rød Kors.

Uke 18 – tirsdag 2. mai
8. mai,
Røde Kors-historien og prinsippene våre
Historietime med aktuell informasjon

Uke 19 – tirsdag 9. mai
Landsmøte 2023
Forberedelser - åpent for alle

Uke 20 – mandag (!) 15. mai
Status “Mitt Røde Kors”
Det gjøres stadig endringer i DiBa og Mitt Røde Kors. Dette gjelder for alle foreninger og alle aktiviteter. Denne kvelden bør alle foreninger og aktiviteter være representert – både fra omsorgsaktiviteter og hjelpekorps.

Uke 21 – tirsdag 23. mai
Beredskapsøvelse
Øvelse FLOM

Even
Even Strømman
Organisasjonsrådgiver
E-post
even.stromman@redcross.no
Mobil
950 65 066