Kveldsprat

Hver mandag kl. 20-21 møtes vi på skjermen for en Kveldsprat. Det blir godt organisasjonsfaglig påfyll, spennende diskusjoner og erfaringsutvekslinger

Kveldsprat generell logo

Formålet med Kveldsprat er å tilby en organisasjonsfaglig møteplass med nyttige tema, tips, råd og veiledning til å jobbe smartere, enklere og produsere mer humanitær aktivitet med tilgjengelige ressurser.

I Røde Kors er det det stor forskjell på foreningene. Kveldsprat tar for seg de organisasjonstemaene som angår de aller fleste. Kveldsprat skal passe for de som kun er et hjelpekorps og foreninger med flere aktiviteter.

Kveldsprat er for alle tillitsvalgte, aktivitetsledere og andre frivillige ressurspersoner i Hedmark Røde Kors og Oppland Røde Kors. Det er ingen offisiell informasjonskanal eller et beslutningsorgan – kun et organisasjonsfaglig samlingspunkt. Kveldsprat skal være et supplement til annen etablert hjelp, bistand og oppfølging til foreningene.

Deltakelse i Kveldsprat er helt frivillig og skal ikke være en mer-belastning eller oppleves som en forpliktelse. Enkelte tema kan være viktigere enn andre - du velger selv om du vil delta og hva du vil være med på.

Kveldsprat på Teams gir en unik mulighet til å hente innledere fra foreninger eller distriktskontor i hele landet og fra Nasjonalkontoret. Dette vil vi utnytte så langt det er mulig.

Bli med på Kveldsprat i Teams her!

Program for høsten 2020

Uke 35 - 24 august
Sommeren 2020
Erfaringer og oppsummering fra sommeren 2020, gode
historier. Inspirasjon, gode ideer og status før høstsesongen.

Uke 36 - 31 august
Facebook og rodekors.no
Røde Kors-foreningenes behov og mulighet for eksternkommunikasjon – tips, råd og veiledning i bruk av sosiale medier og nettsider.

Uke 37 - 7 september
Kurs og opplæring – gjennomføring av grunnutdanning
Hva kreves? Hvordan presentere kurs som et tilbud mer enn en belastning? Hvordan bruker vi sjekklister og realkompetanse/tilsvarende kompetanse i omsorg og hjelpekorpset.

Uke 38 - 14 september
Forsikringer i Røde Kors
Alle frivillige i Røde Kors er forsikret i aktivitet. Hvilke forsikringer gjelder for hvem? Hva skal til for at forsikring skal gjelde og hvordan skal man melde en hendelse?

Uke 39 - 21 september
VOVV – viktigste lover for en Røde Kors-forening
Hvilke lover og bestemmelser gjelder for din forening og hvor finner vi disse? Lokale og nasjonale eksempler.

Uke 40 - 28 september
Før landsmøtet
Aktuelt i forkant av Landsmøte – om du er delegat eller ikke.

Uke 41 - 5 oktober
Etter landsmøtet
Hva skjedde egentlig på Landsmøtet og hvordan påvirker dette vår forening?

Uke 42 - 12 oktober
Samfunnssikkerhet og beredskap i Røde Kors
Har vi forskjellige typer beredskap i Røde Kors? Hvem «eier» beredskapen i Røde Kors? Hvem har beredskapsansvar i foreningen?

Uke 43 - 19 oktober
Inntekter/søknader – finansiering av drift og investeringer
Det finnes mange muligheter for finansiering og drift av en Røde Kors-forening. Her får du gode råd og tips – og mange steder dere kan søke penger. Søknadsportalen har søknadsfrist 10. november.

Uke 44 - 26 oktober
Velfungerende lokalforening – gjennomføring av egenanalyse
Har din forening gode rutiner og er godt rustet for hverdag og krise? Kan dere gjøre oppgaver på en enklere og smartere måte? Oppfyller dere alle forpliktelsene til en Røde Kors-forening?

Uke 45 - 2 november
Ledelse i Røde Kors – ledelsesmodellen
Være rollemodell; Sette retning – engasjere – gjennomføre; formelt ansvar. Ledelsesmodellen i Røde Kors er gjeldende for alle ledere på alle nivå.

Uke 46 - 9 november
Åpen post – aktuelle tema
Kom gjerne med innspill til tema du ønsker skal drøftes.

Uke 47 - 16 november
Varslig og håndtering av kritikkverdige forhold i Røde Kors
I en stor organisasjon er det av og til utfordringer med medlemmer og frivillige som ikke fyller «spillereglene». Erfaringer fra andre distrikt.

Uke 48 - 23 november
Valgkomitéarbeid
Valgkomiteen har stor innflytelse og stort ansvar. Nå er det på tide å starte arbeidet. Tips og metoder for å finne egnede kandidater til styret og råd.

Uke 49 - 30 november
Sikkerhet i aktiviteter (intern beredskap)
Hva skjer hvis en i hjelpekorpset skader seg alvorlig i aktivitet eller en BARK-deltaker blir borte på tur? Hvem har ansvar og hvem skal gjøre hva?

Uke 50 - 7 desember
Sjekkpunkter ved inngangen til et nytt Røde Kors-år
Alle Røde Kors-foreninger har store formelle og uformelle oppgaver som skal løses i forbindelse med årsskifte/årsmøter. Her får du tips og råd.

Uke 51 - 14 desember
Snart jul i Røde Kors
Vi oppsummerer året og trekker fram noen gode historier.
Ta med gløgg og pepperkaker.

Ta kontakt med Even Strømman for spørsmål.

Even
Even Strømman
Prosjektleder nasjonal våketjeneste og org.
E-post
even.stromman@redcross.no
Mobil
950 65 066

 

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler