Kveldsprat

Hver mandag kl. 20-21 møtes vi på skjermen for en Kveldsprat. Det blir godt organisasjonsfaglig påfyll, spennende diskusjoner og erfaringsutvekslinger

Kveldsprat generell logo

Formålet med Kveldsprat er å tilby en organisasjonsfaglig møteplass med nyttige tema, tips, råd og veiledning til å jobbe smartere, enklere og produsere mer humanitær aktivitet med tilgjengelige ressurser.

I Røde Kors er det det stor forskjell på foreningene. Kveldsprat tar for seg de organisasjonstemaene som angår de aller fleste. Kveldsprat skal passe for de som kun er et hjelpekorps og foreninger med flere aktiviteter.

Kveldsprat er for alle tillitsvalgte, aktivitetsledere og andre frivillige ressurspersoner i Hedmark Røde Kors og Oppland Røde Kors. Det er ingen offisiell informasjonskanal eller et beslutningsorgan – kun et organisasjonsfaglig samlingspunkt. Kveldsprat skal være et supplement til annen etablert hjelp, bistand og oppfølging til foreningene.

Deltakelse i Kveldsprat er helt frivillig og skal ikke være en mer-belastning eller oppleves som en forpliktelse. Enkelte tema kan være viktigere enn andre - du velger selv om du vil delta og hva du vil være med på.

Kveldsprat på Teams gir en unik mulighet til å hente innledere fra foreninger eller distriktskontor i hele landet og fra Nasjonalkontoret. Dette vil vi utnytte så langt det er mulig.

Bli med på Kveldsprat i Teams her!

 

Program for vinteren 2021

Uke 2 - 11 januar
Enhetlig oppfølging av Røde Kors-foreningene i Innlandet
Prat om det nye Røde Kors-året. Hvem gjør hva på distriktskontoret. Plan for Kveldsprat og «Enhetlig oppfølging av Røde Kors-foreninger i Innlandet».

Uke 3 - 18 januar
Gjennomføring av årsmøte i egen forening
Årsberetning, regnskap, årsplan og budsjett. Hvem har stemmerett (medlemslister), dagsorden og saksgang. Gjennomgang av et årsmøte i en Røde Kors-forening.

Uke 4 - 25 januar
Oppdatering av foreningens lover etter Landsmøtet 2020
Alle Røde Kors-foreninger skal endre sine lover etter Landsmøtet. Her får du en gjennomgang av endringene og hva ny lovnorm betyr for din forening.

Uke 5 - 1 februar
Mitt Røde Kors
Hvordan gjøre det enkelt å bli frivillig i Røde Kors? Hvordan gjøre det enkelt å være frivillig i Røde Kors? Hvordan gjøre det enklere for de som administrerer frivillige i Røde Kors lokalt? Mitt Røde Kors er en realitet. Hva betyr dette for meg og vår forening?

Uke 6 - 8 februar
Åpen post – aktuelle tema
Kom gjerne med innspill til tema du ønsker skal drøftes.
Send ditt spørsmål eller ønsketema til even.stromman@redcross.no – distriktskontoret svarer.

Uke 7 - 15 februar
Etikkerklæring, taushetserklæring og politiattest
Lær mer om hva disse dokumentene betyr for deg i din forening, hvorfor de er så viktige, hvordan vi presenterer dem for frivillige og hvordan de håndteres. 

Uke 8 - 22 februar
Logobruk og profil – bruk av det røde korset
Røde Kors-emblemet og betegnelsen «Røde Kors» er Norges Røde Kors sine viktigste kjennemerker. Bruken av disse er nøye regulert av Genèvekonvensjonene med tilleggsprotokoller. Enhver bruk av emblemet må skje med den ytterste omtanke, og slik at bruken ikke på noen måte er egnet til å svekke emblemets omdømme. Hvordan kan vi unngå misbruk?

Uke 9 - 1 mars
Oppgaver etter årsmøtet i foreningen
Etter årsmøtet i foreningen er det mange må-oppgaver. Her er det alt fra protokoll, oppdatere styreverv i DiBa og Brønnøysund og opplæring av det nye styret for et godt samarbeid.

Uke 10 - 8 mars 
Styrets ansvar og oppgaver – tillit og juridisk ansvar                  
Gjennomgang av Bestemmelser for styrer, lover og retningslinjer, samt det formelle ansvaret for et styre for en juridisk enhet.

Uke 11 - 15 mars
Udekket humanitært behov, Røde Kors-vurderingen og start av ny aktivitet
Hvilke aktiviteter det lokale Røde Kors skal drive med styres av lokale behov. Aktivitetene blir derfor forskjellige i ulike lokalsamfunn. For å sikre at Røde Kors, over hele landet, styres i samme retning bruker vi Røde Kors – vurderingen på nye og eksisterende aktiviteter.

Uke 12 - 22 mars
Påske og påskeaktiviteter
Hva skjer i påsken? Er det bare hjelpekorps på snøskuter som er Røde Kors i påsken?

Uke 15  - 12 april
Beredskapsplaner           
Distriktenes beredskapsplaner og nye maler for beredskapsplaner for Røde Kors-foreningene

Uke 16  - 19 april
Talspersonrollen i Røde Kors – presse- og mediekontakt          
Vi er talspersoner for mennesker i sårbare livssituasjoner, og handler slik at vi er i best mulig beredt til å møte dagens og morgendagens humanitære behov. Har dette noe med presse og media å gjøre? Avklaringer, tips og råd på flere fagområder.

Uke 17 - 26 april
Røde Kors som støtteaktør til offentlige myndigheter               
Røde Kors ble anerkjent som støtteaktør for norske myndigheter ved kongelig resolusjon den 21. august 2009. En kongelig resolusjon er en beslutning truffet av Kongen i Statsråd. Støtteaktørrollen er en anerkjennelse fra norske myndigheter om at visse humanitære oppgaver bedre kan utføres av Røde Kors med vårt uavhengige og nøytrale mandat, enn av myndighetene selv. Hva innebærer dette for oss? Hva tenker offentlige myndigheter om Røde Kors? 

 

Ta kontakt med Even Strømman for spørsmål.

Even
Even Strømman
Prosjektleder nasjonal våketjeneste og org.
E-post
even.stromman@redcross.no
Mobil
950 65 066