Kveldsprat logo

Kveldsprat høsten 2023

Hvordan kan vi drive vår foreningen enklere og smartere? Hvordan kan vi utvikle oss som tillitsvalgte, ledere og frivillige? Hvordan kan vi få organisasjons-påfyll uten bruk av reisetid og penger?

Bli med på Kveldsprat. Hver mandag kveld kl. 20-21 vil vi møtes på skjermen til en kveldsprat om et Røde Kors-tema. Det legges opp til en kort innledning og en åpen diskusjon og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Det er åpent for alle tillitsvalgte, ledere på alle nivåer og andre frivillige i Hedmark Røde Kors og Oppland Røde Kors. Du velger selv om du har tid og lyst til å delta – og hvilke av kveldende du vil være med. Det er ingen påmelding – møt opp.

Klikk her for å bli med på Kveldsprat

Uke 39 - 25 september
(passer alle interesserte)
Forsikringer i Røde Kors
Alle frivillige i Røde Kors er forsikret i aktivitet. Hvilke forsikringer gjelder for hvem? Hva skal til for at forsikring skal gjelde og hvordan skal man melde en hendelse?

Uke 40 - 2 oktober
(passer aktivitetsledere og foreningsledelse)
Egnethetsvurdering av nye frivillige  
En del av det å ta imot nye personer til Røde Kors er også å vurdere om de passer til å være frivillig i aktiviteten. I alle aktiviteter kreves egnethet. Hvordan vurderes egnetheten og hvilke verktøy har vi til dette viktige arbeidet?

Uke 41 - 9 oktober
(passer alle interesserte)
Beredskapsøvelse
Øvelser er viktig for å kunne fungere best mulig når en hendelse inntreffer. Gjennomføring av en enkel «papirøvelse» som kan gjennomføres i eget styre.

Uke 42 - 16 oktober
(passer alle interesserte)
Kommunikasjon og sosiale medier
Hvordan skape best synlighet og ivareta Røde Kors frivillige og deltakere. Fokus på bruk av bilder for mest mulig effekt

Uke 43 - 23 oktober
Lederforum – kun for lokalforeningsledere og distriktsstyret

Uke 44 - 30 oktober
(passer best for alle valgkomité-medlemmer)
Valgkomité-arbeid
Valgkomiteen har stor innflytelse og stort ansvar. Nå er det på tide å starte arbeidet. Tips og metoder for å finne egnede kandidater til styret og råd. Målrettet rekruttering av tillitsvalgte til spesielle verv, verving av frivillige til aktivitet eller som aktivitetsleder

Uke 45 - 6 november
(passer aktivitetsledere og foreningsledelse)
Personvern i Røde Kors (GDPR)
Røde Kors behandler personopplysninger om frivillige og deltakere i aktivitet. Hvilke opplysninger har vi bruk for og hvordan skal opplysningene lagres? Hva er personopplysninger og hva er sensitive personopplysninger?            

Uke 46 - 13 november
(passer aktivitetsledere og foreningsledelse)
Varsling og håndtering av kritikkverdige forhold
I en stor organisasjon er det av og til utfordringer med medlemmer og frivillige som ikke fyller «spillereglene». Erfaringer fra andre distrikt.

Uke 47 - 20 november
(passer aktivitetsledere og foreningsledelse)
Intern beredskap i Røde Kors-aktiviteter
Hva skjer hvis en i hjelpekorpset skader seg alvorlig i aktivitet eller en BARK-deltaker blir borte på tur? Hvem har ansvar og hvem skal gjøre hva?

Uke 48  - 27 november
Lederforum – kun for lokalforeningsledere og distriktsstyret

Uke 49 - 4 desember
(passer best for foreningsledelse)
Oppdatering av foreningens lovverk etter Landsmøtet
Landsmøtet vedtar endringer i lovverket som påvirker foreningenes lover. Alle lovendringer må vedtas på foreningenes årsmøter til vinteren. I Kveldsprat tar vi en gjennomgang av endringene og prosessen.

Uke 50 - 11 desember
(passer best for foreningsledelse)
Sjekkpunkter ved inngangen til nytt Røde Kors-år

 

Even
Even Strømman
Organisasjonsrådgiver
E-post
even.stromman@redcross.no
Mobil
950 65 066