Kveldsprat

Hver mandag kl. 20-21 møtes vi på skjermen for en Kveldsprat. Det blir godt organisasjonsfaglig påfyll, spennende diskusjoner og erfaringsutvekslinger

Kveldsprat generell logo

Formålet med Kveldsprat er å tilby en organisasjonsfaglig møteplass med nyttige tema, tips, råd og veiledning til å jobbe smartere, enklere og produsere mer humanitær aktivitet med tilgjengelige ressurser.

I Røde Kors er det det stor forskjell på foreningene. Kveldsprat tar for seg de organisasjonstemaene som angår de aller fleste. Kveldsprat skal passe for de som kun er et hjelpekorps og foreninger med flere aktiviteter.

Kveldsprat er for alle tillitsvalgte, aktivitetsledere og andre frivillige ressurspersoner i Hedmark Røde Kors og Oppland Røde Kors. Det er ingen offisiell informasjonskanal eller et beslutningsorgan – kun et organisasjonsfaglig samlingspunkt. Kveldsprat skal være et supplement til annen etablert hjelp, bistand og oppfølging til foreningene.

Deltakelse i Kveldsprat er helt frivillig og skal ikke være en mer-belastning eller oppleves som en forpliktelse. Enkelte tema kan være viktigere enn andre - du velger selv om du vil delta og hva du vil være med på.

Klikk her for å delta i Kveldsprat

Program vinter/vår 2022

 

Uke 2 - 10 januar -  
Godt nytt år og enhetlig oppfølging av Røde Kors-foreningene i Innlandet  
Prat om det nye Røde Kors-året. Bygge årshjul i egen forening. Distriktets årsplaner (så langt). Plan for Kveldsprat og «Enhetlig oppfølging av Røde Kors-foreninger i Innlandet». 

Uke 3 - 17 januar -  
Æresbevisninger og årsnåler  
Gjennomgang av Norges Røde Kors' æresbevisninger som kan gis eller innstilles til lokalt, distrikt og nasjonalt. Her er det flere varianter av æresmedlemskap, hederstegn, fortjenstmedalje og fortjenstdiplom. I tillegg tar vi en gjennomgang i bruk av årsnåler. 

Uke 4 - 24 januar -  
Nytt verktøy for mottaksansvarlige i Mitt Røde Kors
Nå lanseres et nytt verktøy for mottaksansvarlige. Dette verktøyet gjør mottak av nye frivillige enklere enn det vi gjør i DiBa. Mottak av nye frivillige er et digitalt verktøy for frivillige og ansatte som jobber med mottak, og har som mål å forenkle mottaksprosessen. Nasjonalkontoret kommer på besøk for å lære oss om bruk og tilganger.

Uke 5 - 31 januar -  
Gjennomføring av årsmøte i egen forening  
Årsberetning, regnskap, årsplan og budsjett. Hvem har stemmerett (medlemslister), dagsorden og saksgang. Gjennomgang av et årsmøte i en Røde Kors-forening. 

Uke 6 - 7 februar -  
Frivilligundersøkelsen 
De første resultatene etter frivilligundersøkelsen i Norges Røde Kors 2021 

Uke 7 - 14 februar -  
Beredskapsøvelse 
Øvelser er viktig for å kunne fungere best mulig når en hendelse inntreffer. Hvordan bygge en enkel “papirøvelse” med gode utfordringer og dilemmaer. 

Uke 8 - 21 februar -  
Logobruk og profil – bruk av det røde korset  
Røde Kors-emblemet og betegnelsen «Røde Kors» er Norges Røde Kors sine viktigste kjennemerker. Bruken av disse er nøye regulert av Genèvekonvensjonene med tilleggsprotokoller. Enhver bruk av emblemet må skje med den ytterste omtanke, og slik at bruken ikke på noen måte er egnet til å svekke emblemets omdømme. Hvordan kan vi unngå misbruk? 

Uke 9 - 28 februar -  
Røde Kors Førstehjelp og Røde Kors-butikken  
Presentasjon av butikkene våre. 

Uke 10 - 7 mars -  
Styrets og leders ansvar og oppgaver – tillit og juridisk ansvar  
Gjennomgang av Bestemmelser for styrer, lover og retningslinjer, samt det formelle ansvaret for et styre for en juridisk enhet. 

Uke 11 - 14 mars -  
Oppgaver etter årsmøtet i foreningen  
Etter årsmøtet i foreningen er det mange må-oppgaver. Her er det alt fra protokoll, oppdatere styreverv i DiBa og Brønnøysund og opplæring av det nye styret for et godt samarbeid. 

Uke 12 - 21 mars -  
Kjøretøy og førerkort 
Snøskuter, ambulanse, ATV, tilhenger – hvem har lov å kjøre hva og hvem eier ansvaret? 

Uke 13 - 28 mars -  
Udekket humanitært behov, Røde Kors-vurderingen og start av ny aktivitet 
Hvilke aktiviteter det lokale Røde Kors skal drive med styres av lokale behov. Aktivitetene blir derfor forskjellige i ulike lokalsamfunn. For å sikre at Røde Kors, over hele landet, styres i samme retning bruker vi Røde Kors – vurderingen på nye og eksisterende aktiviteter. 

Uke 14 - 4 april -  
Påske og påskeaktiviteter 
Hva skjer i påsken? Er det bare hjelpekorps på snøskuter som er Røde Kors i påsken? 

Uke 15 - PÅSKE 
Uke 16 - PÅSKE 

Uke 17 - 25 april -  
Røde Kors som støtteaktør til offentlige myndigheter  
Røde Kors ble anerkjent som støtteaktør for norske myndigheter ved kongelig resolusjon den 21. august 2009. En kongelig resolusjon er en beslutning truffet av Kongen i Statsråd. Støtteaktørrollen er en anerkjennelse fra norske myndigheter om at visse humanitære oppgaver bedre kan utføres av Røde Kors med vårt uavhengige og nøytrale mandat, enn av myndighetene selv. Hva innebærer dette for oss? Hva tenker offentlige myndigheter om Røde Kors?  

Uke 18 - 2 mai -  
8. mai, Røde Kors-historien og prinsippene våre 
Historietime med aktuell informasjon om årets 8. mai-kampanje. 

Uke 19 - 9 mai -  
Røde Kors frivilligpolitikk  
Frivillighetspolitikken er vedtatt av Landsmøtet. Her gis rammer som forplikter alle ledd i organisasjonen til å ta imot, lære og følge opp frivillige på en måte som gjør at vi både rekrutterer og beholder de frivillige. På samme måte regulerer frivillighetspolitikken frivilliges ansvar og plikter overfor Røde Kors. 

Uke 20 - 16. MAI 
Talspersonrollen i Røde Kors – presse- og mediekontakt  
Vi er talspersoner for mennesker i sårbare livssituasjoner, og handler slik at vi er i best mulig beredt til å møte dagens og morgendagens humanitære behov. Har dette noe med presse og media å gjøre? Avklaringer, tips og råd på flere fagområder. 

Uke 21 - 23 mai -  
Status “Mitt Røde Kors” 
Det gjøres vesentlige endringer i DiBa - mottak av nye frivillige. Dette gjelder for alle foreninger og alle aktiviteter. Denne kvelden bør alle foreninger og aktiviteter være representert – både fra omsorgsaktiviteter og hjelpekorps. Nasjonalkontorets eksperter gi oss en god innføring i hvordan dette påvirker foreningen/aktiviteten. 

Uke 22 - 30 mai -  
Etikkerklæring, taushetserklæring og politiattest  
Lær mer om hva disse dokumentene betyr for deg i din forening, hvorfor de er så viktige, hvordan vi presenterer dem for frivillige og hvordan de håndteres. 

Uke 23 - PINSE 

Uke 24 - 13 juni -  
Aktuelt tema  
Aktuelle nyheter, hemmelige gjester og nyttig informasjon før vi tar sommerferie fra Kveldspraten. 

Ta kontakt med Even Strømman for spørsmål.

Even
Even Strømman
Organisasjonsrådgiver
E-post
even.stromman@redcross.no
Mobil
950 65 066