logo kopi bred

LokalstyreKOMPETANSE

Røde Kors sitt oppdrag er å hindre og lindre menneskelig lidelse. Lokalstyret skal sørge for at lokalforeningen utøver behovsrelaterte, humanitære aktiviteter i lokalsamfunnet, støttet av distriktet.

De fleste lokale Røde Kors-foreninger har nye styremedlemmer etter årsmøte. Noen styremedlemmer er helt nye i Røde Kors og andre har vært med veldig lenge. Alle har godt av litt påfyll til den viktige jobben er styreverv skal være. Alle i styret skal løse oppgaven sammen. Dette er et tilbud om økt lokal styrekompetanse.

Dette er styremøtedatoene - velg den som passer best:
3. april, 9. april, 10 april eller 11. april.

Møtet foregår på teams. Styret sitter samlet der hvor styremøtene vanligvis holdes i foreningen. Styret kobler opp med en bruker (pc) på teams fra styrerommet slik at alle i styret kan se en skjerm og høre godt.

Vi starter møtet klokken 18.00. Vær ute i god tid - møtet åpner klokken 17.30. Sjekk at teknikken virker, at alle kaffekoppene er fulle og at kjeksen står på bordet. Vi holder på til klokken 21.00 med gode pauser.

Diskusjonstemaene presenteres som kortere innlegg for at styret kan diskutere seg fram til en løsning for sin forening. 

Saksliste:
Opprop og godkjenning av innkalling
Bestemmelser for lokalstyrer
Innkalling, saksliste/saksforberedelser, referat
Lokalstyret - organisasjonskart
Team – når det kommer nye medlemmer i styret
Team – samarbeid i styret
Nye frivillige – nye aktiviteter
INNsats
Samhandling med distrikt
Evaluering/protokoll

Sakslista omfatter praktisk styrearbeid, bestemmelser og samarbeid i styret. Spesielt fokus på styret som team. Eventuelt-saker behandles tas opp hvis det blir tid, men også alle andre dager i året - ta kontakt med distriktskontoret.

Dette møtet er like aktuelt for lokale Røde Kors-foreninger med en aktivitet som foreninger med mange aktiviteter.

Hver forening melder på en gang - bruk denne lenken

Frist for påmelding er dagen før møtet.
Teamslenke sendes ut til påmeldte foreninger.