Otta Røde Kors

Otta Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Boks 92, 2675 OTTA
Telefon
41741700
E-post
otta@rodekors.org
Leder
Svein Arild Bjøkne
Nestleder
Bente Bjørnstad

Korpsleder Svein Arild Bjøkne
Tlf: 41 74 17 00