Sør-Fron Røde Kors

Sør-Fron Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og BARK (Barnas Røde Kors) .

Adresse
Sigurdvegen 7, 2647 SØR-FRON
Telefon
61298550
E-post
rk.hjelp@sfrkh.no
Leder
Ove Syslak

Her finner du Sør-Fron Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side