Vennefamilie i Oslo Røde Kors

Å få en frivillig vennefamilie kan gjøre overgangen lettere for unge mennesker som ikke bare er nye i Norge, men kanskje også alene. Vennefamilie er en viktig veiviser inn i det norske samfunnet.

I møte med en ny hverdag i Norge har ungdommer med kort botid her behov for informasjon og kunnskap om lokalsamfunn, kultur og språk. 

Vennefamilie er et tilbud for ungdommer med migrasjonsbakgrunn mellom 15-23 år. Vi kobler ungdommene med trygge personer som kan møtes cirka et par timer i uken for gjøre hyggelige hverdagsaktiviteter sammen basert på ungdommens behov.

For den unge er dette en mulighet til å få et nettverk i nærmiljøet sitt, lære om den norske kulturen og praktisere språket. For den frivillige er det en anledning til å bli kjent med en annen kultur og få innsikt i en annen persons historie og bakgrunn.

Aktivitetene kan blant annet være at den frivillige og ungdommen drar på kino, lager middag, tar en kaffe eller ser på en fotballkamp sammen. En vennefamilie kan være enkeltpersoner, et kjærestepar, et vennepar eller en familie med og uten barn. Med andre ord: Alle kan bli en vennefamilie! 

Varigheten på vervet er på cirka ett år, men kan forlenges dersom begge parter ønsker å ha videre kontakt. 

Ønsker du eller noen du kjenner en vennefamilie?
Fyll ut dette skjemaet og vi ta kontakt. 

Do you or someone you know want a Vennefamilie?
Fill out this form and we will get in touch.

Kontakt oss:

Epost: vennefamilie.oslo@redcross.no