Jenter som hopper tau

Tilbud og aktiviteter for barn og unge i Oslo

Vi har flere møteplasser og aktiviteter for barn og ungdommer i Oslo. Vi kan blant annet tilby leksehjelp, samtaletilbud og sosiale aktiviteter.

Våre tilbud: