Personvernerklæring Flyktningguide

For Frivillige:

Hvorfor samler vi inn personopplysninger:

For å kunne tilby flyktninger en frivillig flyktningguide som kan vise vei inn i det norske samfunnet.

Hvilke opplysninger registreres?

Personalia, kontaktopplysninger, sivilstatus, språk, hobby/interesser, utdanning, arbeidserfaring og erfaring fra frivillig arbeid.

Hva er vårt juridiske grunnlag?

Avtale

For deltakere: 

Hvorfor samler vi inn opplysninger: 

For å kunne tilby flyktninger en frivillig flyktningguide som kan vise vei inn i det norske samfunnet.

Hvilke opplysninger registreres?

Personalia, kontaktopplysninger, sivilstatus, nettverk, språknivå, interesser, bosituasjon, landbakgrunn.

Hva er vårt juridiske grunnlag?

Samtykke