En frivillig foredragsholder holder introduksjonskurset for nye frivillige i en fullsatt sal

Kursholder i Oslo Røde Kors

I tillegg til humanitære aktiviteter kan du engasjere deg som kursholder i Oslo Røde Kors.

Hold kurs og inspirer nye frivillige

Alle frivillige i Røde Kors skal få den opplæringen de trenger for å føle seg trygge i sin rolle som frivillig. Gode kurs er viktig for at frivillige har den kompetansen de trenger, og for at deltagere vet hva de kan forvente av en frivillig i Røde Kors aktiviteter.

Kursholdergruppa står for gjennomføring av det generelle kurstilbudet i Røde Kors-skolen som tilbys alle våre nye og eksisterende frivillige.

I aktiviteten møter du mange engasjerte mennesker, og du får god innsikt i organisasjonen.

Vil du bidra som kursholder?

Kontakt oss: frivillig.oslo@redcross.no