En frivillig foredragsholder holder introduksjonskurset for nye frivillige i en fullsatt sal

Informasjonsarbeid i Oslo Røde Kors

I tillegg til humanitære aktiviteter kan du engasjere deg i informasjonsarbeid for Oslo Røde Kors.

Våre aktiviteter: