Aktiviteter i Oslo Røde Kors

Vi har aktiviteter og tilbud for barn, ungdom og voksne. Her kan du lese mer om våre sosiale møteplasser, aktivitetstilbud, samtaletilbud og beredskapsarbeid i Oslo.

Mellom kl. 12.00 og kl. 15.00 mandag til torsdag kan du komme innom oss i Hausmannsgate 23 hvis du har spørsmål om våre aktiviteter. Har du behov for bistand til å bruke pc, kan du også komme innom å få hjelp av våre frivillige i dette tidsrommet.

I Oslo Røde Kors driver vi langsiktig og forebyggende integreringsarbeid som gir migranter nye nettverk og økt kunnskap om samfunn, kultur og språk.
Tidligere straffedømte og de som fortsatt soner kan trenge ekstra støtte. Vi har tilbud og aktiviteter for å hjelpe mennesker tilbake til samfunnet. Skal du vitne i retten? Vi tilbyr også vitnestøtte.
Når folk bli borte eller det oppstår større hendelser i Oslo, er vi avhengige av flere enn de vanlige beredskapsetatene. Da er Hjelpekorpset og beredskapsvakter nyttige ressurser.