Aktiviteter i Oslo Røde Kors

Vi har aktiviteter og tilbud for barn, ungdom og voksne. Her kan du lese mer om våre sosiale møteplasser, aktivitetstilbud, samtaletilbud og beredskapsarbeid i Oslo.

Noen aktiviteter stenger i sommerferieukene, mens andre har redusert åpningstid. Her finner du åpningstidene til Oslo Røde Kors i sommer.

I Oslo Røde Kors driver vi langsiktig og forebyggende integreringsarbeid som gir migranter nye nettverk og økt kunnskap om samfunn, kultur og språk.
Tidligere straffedømte og de som fortsatt soner kan noen ganger trenge ekstra støtte. Vi har flere tilbud og aktiviteter for å hjelpe mennesker tilbake til samfunnet.
Når folk bli borte eller det oppstår større hendelser i Oslo, er vi avhengige av flere enn de vanlige beredskapsetatene. Da er Hjelpekorpset og beredskapsvaker nyttige ressurser.