To kvinner sitter i en sofa og ler

Aktiviteter og tilbud for kvinner i Oslo

Mange kvinner, og da særlig minoritetskvinner, opplever å stå utenfor samfunnet. Vi har møteplasser, aktiviteter og samtaletilbud for kvinner i Oslo.

Våre tilbud: