Gutt som leker på på Røde Kors sitt familiesenter. Vis bildetekst
Oslo Røde Kors har nå tre familiesentre i byen, på Stovner, Veitvet og Grønland.

Åpner nytt familiesenter på Grønland

7 av 10 barn på Nedre Tøyen i Oslo lever i vedvarende lavinntekt. Nå åpner Røde Kors et nytt familiesenter i nabolaget.

- Vi håper dette blir et hyggelig sosialt samlingspunkt for alle familier i nabolaget. Et sted hvor barn og foreldre kan møtes for å spise middag sammen, bli kjent med andre familier og delta i aktiviteter, sier daglig leder i Oslo Røde Kors Astrid Solberg.

Daglig leder i Oslo Røde Kors Astrid Solberg
Daglig leder i Oslo Røde Kors, Astrid Solberg: - Alle familier er velkommen til vårt nye familiesenter i Urtegata 50.

I Oslo bor det over 18.000 barn i lavinntektshusholdninger. I bydel Gamle Oslo, hvor det nye familiesenteret ligger, vokser en stor andel av barna opp i lavinntekt. På Grønland gjelder dette over halvparten av barna som bor der og på Nedre Tøyen lever hele 69, 3 % av barna i lavinntektsfamilier. 

Røde Kors Familiesenter er del av en større satsning i Røde Kors mot barn og familier. I en rapport utarbeidet av Røde Kors og SSB, Sosial Puls, kommer det frem at blant gruppene i Norge som har størst humanitære behov finner vi fattige barnefamilier.  

- Det må satses sterkere på fritids- og nærmiljøtilbud som kan kompensere for utfordringene disse familiene har. Vi trenger flere gratis tilbud hvor foreldre får sosial støtte og veiledning, hvor barn og unge deltar i inkluderende aktiviteter og familier kan få styrket relasjon til andre familier, sier Solberg.  

Stor suksess med familiesentre i byen vår

I 2022 åpnet Røde Kors sitt første familiesenter på Stovner. Senteret ble populært fra første stund og hadde nærmere 5000 besøk i fjor. I 2023 åpnet et tilsvarende senter på Veitvet som hadde over 3000 besøk fra de åpnet i juni til desember. To tredjedeler av de besøkende er barn.   

- Både jeg og barna koser oss masse her. De løper rundt og koser seg med forskjellige aktiviteter. Det er så mange hyggelige mennesker her og jeg har fått mange venner, sier deltaker i Oslo Røde Kors, Renee.

Renee
Renee er deltaker ved Røde Kors sitt nettverkssenter for aleneforeldre som også ligger i Urtegata 50. Nå gleder hun seg til å bruke det nye familiesenteret som har åpnet i samme lokaler. - Dette er et viktig tilbud for meg og barna. Vi er trygge her, sier Renee.

 

Fakta om Røde Kors Familiesenter

Oslo Røde Kors har tre familiesentre på Stovner, Veitvet og Grønland. Dette er en møteplass for hele familien. Her kan barn og foreldre spise middag sammen, delta på aktiviteter, bli kjent med andre familier og få informasjon og veiledning. Alt er gratis. Familiesentrene er drevet av våre frivillige som er vertskap og tilrettelegger for familiene som kommer på besøk. Familiene selv er med på å bestemme innholdet og aktivitetene på sentrene.