Årsrapporter for Oslo Røde Kors

Her finner du Oslo Røde Kors sine årsrapporter fra de siste årene.

Årsrapporter:

Oslo Røde Kors sin årsrapport for 2022

Oslo Røde Kors sin årsrapport for 2021

Oslo Røde Kors sin årsrapport for 2020

Oslo Røde Kors sin årsrapport for 2019

Oslo Røde Kors sin årsrapport for 2018

Oslo Røde Kors sin årsrapport for 2017

Oslo Røde Kors sin årsrapport for 2016

Oslo Røde Kors sin årsrapport for 2015

For spørsmål, send e-post til kommunikasjon.oslo@redcross.no