Årsrapporter for Oslo Røde Kors

Her finner du Oslo Røde Kors sine årsrapporter fra de siste årene.

Årsrapporter:

Oslo Røde Kors sin årsrapport for 2023

Oslo Røde Kors sin årsrapport for 2022

Oslo Røde Kors sin årsrapport for 2021

Oslo Røde Kors sin årsrapport for 2020

Oslo Røde Kors sin årsrapport for 2019

Oslo Røde Kors sin årsrapport for 2018

Oslo Røde Kors sin årsrapport for 2017

Oslo Røde Kors sin årsrapport for 2016

Oslo Røde Kors sin årsrapport for 2015

For spørsmål, send e-post til kommunikasjon.oslo@redcross.no

Oslo Røde Kors er et distrikt innenfor Norges Røde Kors og vi følger Røde Kors sine prinsipper og formål. Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre nød. Vi utfører humanitær virksomhet i Oslo.