Frivilige fra Røde Kors som utfører nødhjelpsarbeid  i forbindelse med krigen i Ukraina

Oslo Røde Kors

Velkommen til Oslo Røde Kors