Distriktsstyret i Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors ledes av et distriktsstyre som er valgt inn blant Røde Kors-medlemmer i distriktet.

Distriktsstyret, Kontrollkomitéen og Årsmøtet er Oslo Røde Kors høyeste organer. Det er Distriktsstyret som tar alle store beslutninger i organisasjonen. Styret velges på årsmøtet av medlemmer i Oslo Røde Kors. Som styremedlem er man frivillig i Røde Kors, og man velges inn for en periode på to år.

Der er Distriktsstyret som setter målene og peker ut kursen for Oslo Røde Kors. Styret har som oppgave å utvikle og drive frivillig aktivitet basert på humanitære behov i Oslo. Det tar initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak og lignende. Distriktsstyret skal sørge for at Oslo Røde Kors er til stede for de som trenger det i byen vår. Dette gjør de blant annet gjennom å sette mål og legge strategiske planer for organisasjonen, samt å sette opp budsjetter.

Styret består av 12 personer og avholder normalt 5 -7 møter i året samt 1 strategisamling.

Dette er distriktsstyret:

For perioden 2020/2021 består distriktsstyret av:

Hanne Refsholt
Hanne Refsholt
Distriktsstyreleder
Øydis Gadeholt
Øydis Gadeholt
Nestleder
Yassine Arakia
Styremedlem
Kari Raunedokken
Styremedlem
Jan Christian Ryenbakken
Styremedlem
Kathrine Sæverud Hauge
Styremedlem
Helei Ahmadi
Varamedlem
Marius Døcker
Varamedlem
Lena Westlake
Ekstra varamedlem
Anahita Panjwani
Oslo Røde Kors Hjelpekorps
Maren Moe
Røde Kors Ungdom
Kristine Hammerstrøm Langstrand
Ansattrepresentant