Distriktsstyret i Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors ledes av et distriktsstyre som er valgt inn blant Røde Kors-medlemmer i distriktet.

Distriktsstyret, Kontrollkomitéen og Årsmøtet er Oslo Røde Kors høyeste organer. Det er Distriktsstyret som tar alle store beslutninger i organisasjonen. Styret velges på årsmøtet av medlemmer i Oslo Røde Kors. Som styremedlem er man frivillig i Røde Kors, og man velges inn for en periode på to år.

Der er Distriktsstyret som setter målene og peker ut kursen for Oslo Røde Kors. Styret har som oppgave å utvikle og drive frivillig aktivitet basert på humanitære behov i Oslo. Det tar initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak og lignende. Distriktsstyret skal sørge for at Oslo Røde Kors er til stede for de som trenger det i byen vår. Dette gjør de blant annet gjennom å sette mål og legge strategiske planer for organisasjonen, samt å sette opp budsjetter.

Styret består av 12 personer og avholder normalt fem til syv møter i året samt en strategisamling.

Dette er distriktsstyret 2024/2025:

Styreleder
Andrè Støylen
Epost: andre@stoylen.no
Tlf: 950 69536

Nestleder
Anja Johansen
Epost: anjoh83@yahoo.no
Tlf: 905 87 858

Styremedlemmer
Jørgen Emerslund
Epost: jorgen@emerslund.no
Tlf: 984 91 844

Katrine Heier
Epost: katrine.heier@yahoo.no
Tlf: 482 19 001

Gitte Haugnæss
Epost: gittehaugnaess@gmail.com
Tlf: 982 63 987

Ingebjørg Finnbakk
Epost: ingebjorgfinnbakk@gmail.com
Tlf: 982 50 995

Vickey Bonafede (ansatt representant)
Epost: vickey.bonafede@redcross.no
Tlf: 958 49 681

Erik Wolleng (vara ansatt representant)
Epost: erik.wolleng@redcross.no
Tlf: 982 22 651

Sahra Hashi (varamedlem) 
Epost: sahrahashi8@gmail.com
Tlf: 948 53 506

Jon Fredrik Birkheim Arnesen (varamedlem)
Epost: fba@sd.dep.no
Tlf: 934 17 399

Anahita Panjwani (distriktsrådsleder Hjelpekorps)
Epost: anahita.panjwani@rodekors.org
Tlf: 971 04 449

Guttorm Morka Mæhlum (distriktsrådsleder Oslo Røde Kors Ungdom)
Epost: guttorm-m-m@hotmail.com
Tlf: 911 83 102