Distriktsstyret i Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors ledes av et distriktsstyre som er valgt inn blant Røde Kors-medlemmer i distriktet.

Distriktsstyret, Kontrollkomitéen og Årsmøtet er Oslo Røde Kors høyeste organer. Det er Distriktsstyret som tar alle store beslutninger i organisasjonen. Styret velges på årsmøtet av medlemmer i Oslo Røde Kors. Som styremedlem er man frivillig i Røde Kors, og man velges inn for en periode på to år.

Der er Distriktsstyret som setter målene og peker ut kursen for Oslo Røde Kors. Styret har som oppgave å utvikle og drive frivillig aktivitet basert på humanitære behov i Oslo. Det tar initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak og lignende. Distriktsstyret skal sørge for at Oslo Røde Kors er til stede for de som trenger det i byen vår. Dette gjør de blant annet gjennom å sette mål og legge strategiske planer for organisasjonen, samt å sette opp budsjetter.

Styret består av 12 personer og avholder normalt 5 -7 møter i året samt 1 strategisamling.

Dette er distriktsstyret:

For perioden 2021/2022 består distriktsstyret av:

styreleder
Hanne Refsholt
Distriktsstyreleder
Øydis Gadeholt
Øydis Gadeholt
Nestleder

 

David Aas Correia
Styremedlem

Anja Johansen
Styremedlem

Jørgen Emerslund
Styremedlem 

Kathrine Sæverud Hauge
Styremedlem

Anahita Panjwani
Oslo Røde Kors hjelpekorps / distriktsråd hjelpekorps

Erik Volleng
Ansattrepresentant

Helei Ahmadi
Varamedlem

Øyvind Kragh Kjos
Varamedlem