Distriktsstyret i Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors ledes av et distriktsstyre som er valgt inn blant Røde Kors-medlemmer i distriktet.

Distriktsstyret, Kontrollkomitéen og Årsmøtet er Oslo Røde Kors høyeste organer. Det er Distriktsstyret som tar alle store beslutninger i organisasjonen. Styret velges på årsmøtet av medlemmer i Oslo Røde Kors. Som styremedlem er man frivillig i Røde Kors, og man velges inn for en periode på to år.

Der er Distriktsstyret som setter målene og peker ut kursen for Oslo Røde Kors. Styret har som oppgave å utvikle og drive frivillig aktivitet basert på humanitære behov i Oslo. Det tar initiativ til aktiviteter, kurs, beredskapstiltak og lignende. Distriktsstyret skal sørge for at Oslo Røde Kors er til stede for de som trenger det i byen vår. Dette gjør de blant annet gjennom å sette mål og legge strategiske planer for organisasjonen, samt å sette opp budsjetter.

Styret består av 12 personer og avholder normalt 5 -7 møter i året samt 1 strategisamling.

Dette er distriktsstyret:

For perioden 2023/2024 består distriktsstyret av:

Hanne Fefsholt
Styreleder

Anja Johansen
Nestleder

Jørgen Emerslund
Styremedlem 

Helei Ahmadi
Styremedlem

Ingebjørg Finnbakk
Styremedlem

Anahita Panjwani
Distriktsrådsleder Oslo Røde Kors hjelpekorps

Lyder Johan Ovesen
Distriktsrådgiver Oslo Røde Kors ungdom

Gitte Haugnæss
Styremedlem

Erik Wolleng
Ansattrepresentant

Sahra Hashi
Varamedlem

Stig Hegermann-Jensen
Varamedlem