Om Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors er ett av 19 distrikter i Røde Kors i Norge. Distriktskontoret ble grunnlagt i 1865. Siden da har Oslo Røde Kors jobbet for å være til stede for de som trenger det i hovedstaden.

Ved store hendelser som krever mye ressurser trenger Røde Kors støtte til sitt arbeid. Da starter vi innsamlingsaksjoner der du kan bidra på mange måter.
Her finner du informasjon om Oslo Røde Kors Barnehjelp Legat og Renée og Bredo Grimsgaard's Stiftelse.
Mølleplassen er en spesialbarnehage som eies av Oslo Røde Kors. Dette er en barnehage for barn i førskolealder med store sammensatte lærevansker.