Mølleplassen spesialbarnehage

Mølleplassen er en spesialbarnehage som eies av Oslo Røde Kors. Dette er en barnehage for barn i førskolealder med store sammensatte lærevansker.

Mølleplassen ligger i Vestre Aker bydel og barn fra alle bydeler i Oslo kan søke. Målgruppen er barn i førskolealder med store sammensatte lærevansker. Dette innebærer at barna er forskjellige med hensyn til diagnose, alder, funksjonsnivå, interesser og personlighet.

Kontaktinformasjon:

Adresse: Gravdalsveien10c, 0756 Oslo
Telefon. 22 50 20 38 
E-post: moelleplassen@oslo.frisurf.no

Beliggenhet:

Mølleplassen spesialbarnehage ligger i Vestre Aker bydel. Den ligger vegg i vegg med en vanlig barnehage. Vi har delvis felles utelekeplass.Vi har fine turmuligheter i naturskjønne omgivelser.

Åpningstider:

Fra kl. 08.15 - 16.30 hver dag. 
Barna blir hentet og kjørt hjem i drosje hver dag. Vi holder oppe hele året unntatt i juli - da er det stengt 4 uker.

Barnegruppen:

Barnegruppen består av 10 barn med ulik grad av utviklingsforstyrrelser, både kognitivt og motorisk.

Vi har blant annet stor kompetanse innen:

  • Språk og kommunikasjonsvansker
  • ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon)
  • Samspill og kontaktvansker

Barn fra 1 - 6 år med behov for spesialpedagogisk hjelp kan søke uansett diagnose. 

Det pedagogiske arbeidet:

Struktur av dag - og ukeplan
Gruppeaktiviteter
Enetimer som dekker barnets individuelle behov 
Alternativ og supplerende kommunikasjon
Musikk/sang som et pedagogisk hjelpemiddel
Musikk/bevegelse - oppøving av kroppsbevissthet og kontaktevne
Sansestimulering
Data
Bading i oppvarmet basseng 1 gang i uken

Personalet: 

1 styrer/spesialpedagog
1 veileder/spesialpedagog
4 spesialpedagoger
1 musikkterapeut
Fysioterapeut 2 formiddager i uken
5 assistenter
1 kjøkkenassistent
1 renholder

Foreldresamarbeid:

Foreldremøter på kveldstid
Foreldresamtaler på dagtid etter behov
Jul - og sommerfest med barn, foreldre, søsken.

Betalingsordning:

Barnehagen følger kommunens satser som for en vanlig heldagsbarnehage.
Drosjetransporten dekkes av Utdanningsetaten i Oslo Kommune.

Fremgangsmåte ved søknad:

  • Søkere er velkommen til å besøke oss.
  • Søknadsfrist er 1. mars.
  • Søknadsskjema sendes elektronisk til Nedre Aker bydel. Du finner skjemaet på Oslo kommunes nettsider.
  • Bostedsbydel må kontaktes og garantere for kjøp av plass.
  • Vedlegg (informasjon om barnet) sendes via bostedsbydel pr post til Nordre Aker bydel.
  • Nordre Aker bydel har eget opptaksteam for de tilrettelagte barnehagene i Oslo.

For mer informasjon se Oslo kommunes hjemmesider under barnehager.