Mølleplassen spesialbarnehage

Mølleplassen er en spesialbarnehage som eies av Oslo Røde Kors. Dette er en barnehage for barn i førskolealder med store sammensatte lærevansker.

Mølleplassen ligger i Vestre Aker bydel og barn fra alle bydeler i Oslo kan søke. Målgruppen er barn i førskolealder med store sammensatte lærevansker.

Kontaktinformasjon:

Adresse: Gravdalsveien 10c, 0756 Oslo
Telefon. 22 50 20 38 
E-post: molleplassen@redcross.no

Beliggenhet:

Mølleplassen spesialbarnehage ligger i naturskjønne omgivelser med gode turmuligheter.  Den ligger vegg i vegg med en ordinær barnehage md to avdelinger, som vi har delvis felles utelekeplass med.

Åpningstider:

Fra kl. 08.15 - 16.15 hver dag. 

Barna har drosjetransport til og fra barnehagen for de som ønsker det. Barnehagen er åpen hele året bortsett fra 4 uker på sommeren, jule- og nyttårsaften og andre hellig- og høytidsdager.

Barnegruppen:

Barnegruppen består av 10 barn med ulik grad av utviklingsforstyrrelser, både kognitivt og motorisk.

Vi har blant annet stor kompetanse innen:

 • Språk og kommunikasjonsvansker
 • ASK (Alternativ og supplerende kommunikasjon)
 • Samspill og kontaktvansker

Barn fra 1 - 6 år med behov for spesialpedagogisk hjelp kan søke uansett diagnose. 

Det pedagogiske arbeidet:

 • Struktur av dag - og ukeplan
 • Gruppeaktiviteter
 • Enetimer som dekker barnets individuelle behov
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon
 • Musikk/sang som et pedagogisk hjelpemiddel
 • Musikk/bevegelse - oppøving av kroppsbevissthet og kontaktevne
 • Sansestimulering
 • Data
 • Bading i oppvarmet basseng en gang i uken

Personalet: 

 • 1 styrer
 • 1 faglig veileder
 • 4 spesialpedagoger
 • 1 musikkterapeut
 • Fysioterapeut to dager i uken
 • 5 assistenter
 • 1 kjøkkenassistent
 • 1 renholder

Foreldresamarbeid:

 • Foreldremøter på kveldstid
 • Foreldresamtaler på dagtid etter behov
 • Jul - og sommerfest med barn, foreldre, søsken

Betalingsordning:

Barnehagen følger kommunens satser som for en vanlig heldagsbarnehage.
Drosjetransporten dekkes av Utdanningsetaten i Oslo Kommune.

Fremgangsmåte ved søknad:

 • Søkere er velkommen til å besøke oss.
 • Søknadsfrist er 1. mars.
 • Søknadsskjema sendes elektronisk til Nordre Aker bydel. Du finner skjemaet på Oslo kommunes nettsider.
 • Bostedsbydel må kontaktes og garantere for kjøp av plass.
 • Vedlegg (informasjon om barnet) sendes via bostedsbydel pr post til Nordre Aker bydel.
 • Nordre Aker bydel har eget opptaksteam for de tilrettelagte barnehagene i Oslo.

Her kan du lese mer om Mølleplassen spesialbarnehage.