Bekymret for de fattigste i julen

1 av 5 i Oslo har fått dårligere råd som følge av koronapandemien. Oslo Røde Kors merker stort behov for ekstra hjelp i julen, spesielt for barnefamilier. 

Det kommer frem i en ny spørreundersøkelse fra Opinion utført på vegne av Røde Kors. I samme undersøkelse sier 12 prosent bosatt i Oslo at de er usikre på om de har råd til julegaver. 7 prosent sier de er bekymret for om de har råd til julemat. 

Med høye strømpriser får mange familier som har det tungt fra før, det enda mer vanskelig. Spesielt mange barnefamilier Røde Kors er i kontakt med, forteller om en krevende situasjon.  

– En økning i strømregningen gjør at de fattigste barnefamiliene går en vanskelig vinter og jul i møte, sier daglig leder i Oslo Røde Kors, Elin Holmedal. 

Lager jul for de som trenger det mest

Røde Kors planlegger i år ulike juleaktiviteter, julegaver og juleferieopphold for over 18.000 barn og unge over hele landet. Det er en stor økning fra året før. 

I Oslo arrangeres det i desember flere aktiviteter for å gi barn og unge gode opplevelser i julen. MARTE nettverkssenter er en sosial møteplass for aleneforsørgere og barna deres. De arrangerer julaften med gaver, underholdning og god mat. Ungdomsaktivitetshusene Fellesverket har også juleaktiviteter for ungdommene frem mot jul. 

- For Oslo Røde Kors er det viktig å nå sårbare barn og unge i samfunnet tross nye smitteverntiltak. Vi følger situasjonen nøye og planlegger aktiviteter i tråd myndighetenes anbefalinger. Våre frivillige står på for å gi juleopplevelser og juleglede i ulike former til barn og unge i Oslo, sier Holmedal. 

Antall barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt har økt jevnt år etter år de siste 20 årene. Over 115.000 barn og unge vokser nå opp i familier med vedvarende lavinntekt (SSB). Oslo er den kommunen som har flest barn som lever i fattigdom. Oslo Røde Kors er bekymret for at det reelle tallet er blitt enda høyere etter en langvarig pandemi hvor mange har mistet jobben eller blitt permitterte.