Bekymret for unge uten arbeid 

Oslo har gjennom hele pandemien vært fylket med høyest andel arbeidsledige, noe som også er situasjonen i august. Oslo Røde Kors mener kommunen fremover må prioritere å hjelpe unge inn i arbeidslivet.

I Oslo er 3 243 under 30 år helt arbeidsledige, mens 1 313 er delvis ledige. Til tross for at trenden de siste månedene er at ledigheten er synkende blant unge under 30 år, melder NAV at det vil ta lang tid å komme tilbake på ledighetsnivået som hovedstaden hadde før koronapandemien. Fortsatt er den totale ledigheten nesten dobbelt så høy som den var før koronaen. 
 
Betalt jobb har lenge blitt etterspurt av ungdommer i Oslo Røde Kors sine aktiviteter. Oslo Røde Kors tilbyr arbeidstrening for unge på våre fire ungdomsaktivitetshus Fellesverkene, og våre frivillige møter unge som forteller hvor krevende det er å få seg en jobb. Ungdommene sier at de ønsker seg både en inntekt her og nå, og erfaring som gir bedre forutsetninger for å få seg jobb i fremtiden. 

- Vi er bekymret for unge med lavere utdanning og uten formell kompetanse. Prisen denne gruppen har betalt under pandemien er høy, og nå er det samfunnets oppgave å hjelpe disse så de ikke faller utenfor, sier leder i avdeling Ungdom i Oslo Røde Kors, Håvard Stamsø-Ellingsen.  

Hva mener Oslo Røde Kors at Oslo kommune må gjøre?  

  • Etablere flere tilbud for unge i alderen 18-25, som sosiale møteplasser og veiledningstjenester som bistår dem i leting etter jobb og utdanning.  
  • Stimulere arbeidsgivere til å tilby lavterskel- og praktisk rettede jobber, og etablere flere arbeidstreningsplasser som er tilpasset unge med ulike behov for tilrettelegging.
  • Byrådet i Oslo bør trappe opp arbeidet med å etablere en ungdomsgaranti som skal sikre unge under 24 år tilbud om jobb, utdanning eller opplæring, i tråd med byrådsplattformen.  

Les vår erfaringsrapport “Byens unge stemmer” her.