MicrosoftTeams-image-(1)

En erfaringsrapport om unges oppvekst i Oslo

Vi står foran et stortingsvalg. Oslo Røde Kors ønsker å bidra til at barn og unge fra levekårsutsatte områder av byen blir lyttet til på egne premisser.

Ikke alle ungdommer i byen vår har stemmerett og ikke alle som har det benytter seg av den. Mange ungdommer deltar heller ikke i den offentlige debatten, men de har likefullt en stemme og de blir like påvirket av de politiske avgjørelsene som tas.  
 
I denne erfaringsrapporten løfter vi frem noen utfordringer knyttet til det å vokse opp i Oslo. Rapporten bygger på samtaler med ungdom tilknyttet våre aktivitetshus i perioden 2018 – 2020, samt erfaringene våre frivillige og ansatte gjør seg gjennom kontakt med ungdommer og foreldre i Oslo.

Plakat med bilde av ungdom fra kampanjen Plakat med bilde av ungdom fra kampanjen Plakat med bilde av ungdom fra kampanjen

LES RAPPORTEN HER

Vårt hovedfokus er menneskemøter i de unges hverdag. De deler alt fra hverdagslige hendelser til hva de drømmer om å gjøre i fremtiden. De forteller om gleder og bekymringer over skole, familie, vennskap, jobb, fritid og nærmiljø. Vi får høre om tøffe livssituasjoner, begrensede muligheter, men også om nye drømmer og fremtidshåp. Vi erfarer at ungdom er opptatt av hva som skjer i nærmiljøet og ute i verden. Denne rapporten gir et innblikk i hvordan sosial ulikhet kan gjøre det utfordrende å vokse opp i Oslo, og vi vil la de unge selv beskrive egne erfaringer og ønsker for fremtiden. 

Våren 2021 gjennomførte vi tre medvirkningsprosesser med ungdommer fra våre Fellesverk på Mortensrud, Majorstua og Sentrum. Målet var å gi ungdommene mulighet til å reflektere rundt egen rolle i demokratiet og hente inn refleksjoner og meninger de har rundt hva som må gjøres for at Oslo skal være en god og trygg by å vokse opp i. De har klare meninger om hva likeverd og rettferdighet bør bety i praksis. Skal vi klare å gjøre noe med utfordringene mange unge i Oslo opplever må vi lytte til byens unge stemmer.