Mange unge ensomme i ferien

Røde Kors har hatt over 3000 samtaler med barn og unge hittil i skoleferien: – Mange er ensomme i sommer.

Langt flere barn og ungdom tok i juli kontakt med Røde Kors’ samtaletilbud Kors på halsen enn normalt om sommeren.

Flere frivillige måtte settes inn for å dekke det økte behovet for å snakke om selvmord, kroppspress og andre utfordringer.   

– Hverdagens aktiviteter uteblir og mange venner er borte nå i sommerferien. Vi ser at det er noen av grunnene til at flere enn vanlig forteller oss at de er ensomme nå i skoleferien, sier Nelli Kongshaug, leder i Kors på halsen. 

Bare i juli fikk Kors på halsen 60 prosent flere henvendelser fra barn og unge sammenliknet med juli i fjor. Tilbudet har hatt økt bemanning av frivillige gjennom sommeren, slik at flere som trenger noen å snakke med får svar.  

Mange snakker om kroppspress 

Psykisk helse, kropp og relasjoner er blant temaene de fleste tar opp med de frivillige i Røde Kors.  

Det har også vært samtaler om ferie, ulike planer, hva man kan gjøre hjemme og om at familien ikke har råd til å dra bort på ferie. Mange unge snakker også om krangling i familien og spiseforstyrrelser.  

– Vi ser at flere henvendelser om sommeren handler om spiseforstyrrelser, kropp og dårlig selvbilde, sier Kongshaug. 

Selvmord største enkelttemaet 

Fortsatt er selvmord det enkelttemaet flest unge tar opp når de snakker med Kors på halsen.  

– De frivillige opplever det som viktig at de bidrar i sommer, selv om noen samtaler er mer krevende fordi behandlingstilbud er stengt, sier Kongshaug.  

Samtidig som de frivillige ofte snakker med barn og unge om tunge og svært alvorlige temaer, har det også de siste ukene vært positive samtaler om kjærlighet og forelskelse.  

– Vi får for eksempel spørsmål om hvordan kysse for første gang. Det synes vi er fint med tanke på at dette var temaer som nesten var fraværende under pandemi og nedstengning i fjor, sier Kongshaug.  

For mer informasjon, kontakt Oslo Røde Kors: 

kommunikasjonoslo@redcross.no
+47 46743505