Åpner nytt familiesenter

Over 8.000 familier i Oslo lever i vedvarende lavinntekt. Nå åpner Oslo Røde Kors et nytt familiesenter på Stovner.

- Det må satses sterkere på fritids- og nærmiljøtilbud som kan kompensere for utfordringene disse familiene har. Vi trenger flere tilbud hvor foreldre får sosial støtte og veiledning, hvor barn og unge deltar i inkluderende aktiviteter og familier kan få styrket relasjon til andre familier, sier daglig leder i Oslo Røde Kors, Elin Holmedal. 

Røde Kors Familiesenter er et ledd i en større satsning mot barn og familier som Oslo Røde Kors har fremover. På familiesenteret kan familier møtes, delta på aktiviteter og få gode opplevelser sammen.  

Over halvparten av barna i nabolaget lever i lavinntekt 

I en rapport utarbeidet av Røde Kors og SSB, Sosial Puls, kommer det frem at blant gruppene i Norge som har størst humanitære behov finner vi fattige barnefamilier.  

I Oslo bor det 19.000 barn i lavinntektshusholdninger. I bydel Stovner gjelder dette så mange som 32,5 % av barna. I delbydel Fossum, hvor det nye familiesenteret skal ligge er andelen så høy som 52,8 %. Til sammenligning er tallet for bydel Vestre Aker 5,4 %. 

- Vi mener det må etableres flere målrettede tiltak for å hindre at sosial ulikhet går i arv og dempe konsekvensene av utenforskap, sier Holmedal.