Historisk høy prisvekst - mange barnefamilier frykter for økonomien

Etter en sommer med aktiviteter for flere tusen barn og unge over hele landet, ser Røde Kors-frivillige én tydelig tendens: Stadig flere barnefamilier er bekymret for økonomien og høsten.

I dag melder NTB om historisk høy prisvekst på matvarer. Aldri tidligere har SSB målt en tilsvarende prisøkning for matvarer fra en måned til en annen i KPI, melder SSB. Prisen på elektrisitet i juli 2022 var 18 prosent høyere enn samme måned i fjor.  

- De som har hatt det vanskeligst fra før, får det betydelig tøffere, sier daglig leder i Oslo Røde Kors, Elin Holmedal. 

Et tilbud til de som trenger det mest 

Oslo Røde Kors har også denne sommeren arrangert gratis aktiviteter for barn og foreldre i Oslo. Gjennom blant annet Ferie for alle, Barnas Røde Kors (BARK) og MARTE nettverkssenter for aleneforeldre har barnefamilier fått minneverdige opplevelser i oslomarka, på Tusenfryd, Frognerbadet og ved fjorden. Også barn som oppholder seg på krisesenter med foreldre har deltatt på gratis aktiviteter denne sommeren.  

– Våre aktiviteter er et kjærkomment avbrekk fra en krevende hverdag. For barna betyr det enormt mye å få gode ferieopplevelser sammen med familien sin - på lik linje med barn som vokser opp i familier med bedre råd. I disse aktivitetene forteller foreldrene at de gruer seg til en krevende høst med høye strømpriser og økte utgifter til mat og husholdningsartikler, sier Holmedal.  

Bekymret for fremtiden 

Flere familier som Røde Kors har møtt på sommerens arrangementer er blant annet redde for om de har råd til å bli boende der de bor som en følge av prisutvikling.

Det er allerede 115.000 barn i Norge som vokser opp i vedvarende lavinntekt, ifølge statistikk fra SSB. I Oslo lever 17,7 % barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Røde Kors frykter at dette tallet vil øke, og at det ikke bare er familier som allerede sliter økonomisk som vil få det tøffere, men at flere familier vil falle utenfor økonomisk. 

– Våre frivillige opplever også hjertesukk fra barna – som på lik linje med foreldre opplever å ha dårligere råd. For mange barn og unge handler det å vokse opp i fattigdom også om å bekymre seg for foreldrenes ubetalte regningsbunker. Prisveksten rammer de som allerede har økonomiske utfordringer. Oslo Røde Kors erfarer at mange barn og deres familier ikke har råd til å delta i fritidsaktiviteter eller reise på ferie. Derfor tilbyr vi gratis ferieaktiviteter gjennom sommeren og resten av skolens ferier, sier Holmedal.