Leder for avdeling voksne og eldre i Oslo Røde Kors Hege Aspelund Vis bildetekst
Leder for avdeling voksne og eldre i Oslo Røde Kors, Hege Aspelund.

Kan bli krisevinter for de eldste

Oslo Røde Kors er bekymret for at mange av de eldste i byen vår går en vanskelig vinter i møte. Rundt 3 av 10 eldre i Oslo har hatt det ubehagelig kaldt hjemme for å spare penger.

– Vi er inne i en krevende dyrtid. Dette gjelder også for de eldste av oss, sier leder i avdeling voksne og eldre i Oslo Røde Kors, Hege Aspelund.

I en landsomfattende spørreundersøkelse fra Opinion på vegne av Røde Kors kommer det frem at 28 prosent av de spurte over 70 år i Oslo har hatt ubehagelig lav temperatur hjemme for å spare strøm det siste året.  

- Dessverre er det mange eldre som fryser i hjemmene sine. Og vi vet at det sitter langt inne for mange eldre å be om hjelp, sier Aspelund.

Dyrtid kan føre til mer ensomhet 

Sosiale forskjeller og ensomhet henger sterkt sammen. Mer enn hver tredje person over 90 år sier at de er ensomme for tiden, ifølge den ferske spørreundersøkelsen.

- Frivillige i Oslo Røde Kors sin besøkstjeneste møter mange ensomme eldre som sitter alene hjemme uten å ha noen å snakke med, sier Aspelund. 

Mange savner kontakt med andre mennesker – spesielt de av oss som bor alene. Jo eldre vi blir, jo flere av oss sier at vi savner kontakt med andre mennesker.  

– Dyrtid kan føre til mer ensomhet. God inntekt og godt sosialt nettverk er faktorer som beskytter mot ensomhet. Nå som mange har fått det enda trangere økonomisk, kan flere mennesker i sårbare situasjoner også oppleve mer ensomhet, sier Aspelund. 

Frivilligheten er et supplement

Vi blir flere og flere eldre, og behovene øker. Oslo Røde Kors har over 750 frivillige som besøker eldre og ensomme i byen. 

Mer enn 3 av 10 eldre i Oslo svarer i undersøkelsen at de har lyst til å være mer aktive enn de er i dag. De frivillige i Oslo Røde Kors merker er at de stadig får spørsmål om praktisk hjelp og bistand, noe som bekymrer organisasjonen. 

- Våre frivillige møter eldre som har behov for hjelpemidler for å komme seg ut av hjemmet, men som ikke får det og dermed blir sittende inne alene. Våre frivillige er et sosialt supplement i hverdagen, de skal ikke erstatte hjemmehjelpen, sier Aspelund.