Oslo Røde Kors trapper opp innsatsen for barnefamilier i Oslo

Over 8.000 familier i Oslo lever i vedvarende lavinntekt. Nå åpner Oslo Røde Kors sitt andre familiesenter på Veitvet.

- Vi kjenner alle på konsekvensene av økte priser og renter. Men den gruppen vi snakker om her hadde det allerede veldig vanskelig før vi begynte å snakke om dyrtid. Er det en ting som er sikkert, så er det at det må satses sterkere på fritids- og nærmiljøtilbud som kan kompensere for utfordringene disse familiene har, sier Aina Holm, leder for enhet barn og familie i Oslo Røde Kors.

Leder for enhet barn og familie i Oslo Røde Kors, Aina Holm.
Leder for enhet barn og familie i Oslo Røde Kors, Aina Holm.

Røde Kors Familiesenter er del av en større satsning i Røde Kors mot barn og familier. I september 2022 åpnet Røde Kors sitt første familiesenter på Stovner. Senteret ble populært fra første stund. På familiesenteret kan familier lage mat i fellesskap, delta på gratis aktiviteter og få gode opplevelser sammen. 

- Når vi nå åpner på Veitvet, er det fordi vi ser hvor viktig det er med åpne møteplasser for familier i områder med levekårsutfordringer. Vi trenger flere gratis tilbud hvor foreldre får sosial støtte og veiledning, hvor barn og unge deltar i inkluderende aktiviteter og familier kan få styrket relasjon til andre familier, sier Holm. 

Over en tredjedel av barna i nabolaget lever i lavinntekt 

I en rapport utarbeidet av Røde Kors og SSB, Sosial Puls, kommer det frem at blant gruppene i Norge som har størst humanitære behov finner vi fattige barnefamilier.  

I Oslo bor det over 19.000 barn i lavinntektshusholdninger. I bydel Bjerke gjelder dette 21 % av barna. På Veitvet, hvor det nye familiesenteret ligger, vokser så mange som 34,4 % av barna opp i vedvarende lavinntekt. Til sammenligning er tallet for bydel Vestre Aker 5,4 %.

Røde Kors-frivillige møter daglig barnefamilier som gjør tøffe prioriteringer. De sliter med å betale grunnleggende utgifter i hverdagen.  

- Penger til mat og fritidsaktiviteter er en stor utfordring. I våre aktiviteter møter vi deltakere som forteller at de savner å ha et sosialt nettverk rundt seg, og at de ikke har råd til å gjøre aktiviteter sammen. De gruer seg til helgene og feriene. Dette ønsker vi å gjøre noe med, sier Holm.