Over 40 prosent av foreldre som mottar sosialhjelp i Oslo sier de sliter med å gi barna det de trenger

Barnefamilier som lever på sosialhjelp i Oslo forteller i en ny undersøkelse at de ikke har råd til mat, klær eller fritidsaktiviteter.

16,5 prosent av barn i Oslo vokser opp i en familie med lite penger. Det er høyere enn landsgjennomsnittet. Antall mottakere av sosialhjelp i Oslo økte med 6 prosent fra 2021 til 2022. I arbeidet med Røde Kors- rapporten «Til barnets beste?»,fremkommer det at:  

  • Over 40 prosent av foreldre fra Oslo som mottar sosialhjelp fra Nav, sier at pengene ikke strekker til for å dekke barnas behov.  
  • Over halvparten av sosialhjelpsmottakere Røde Kors har vært i kontakt med i Oslo, sier at Nav ikke har gjort en grundig kartlegging av barnas behov, eller at de ikke vet om dette er blitt gjort.   

- Foreldre vi har snakket med i undersøkelsen sier at de legger seg sultne for at barna skal få mat. Det går ikke. Det økonomiske sikkerhetsnettet må fungere og satsene må være tilstrekkelige, sier leder i enhet barn og familie, Aina Holm.  

Mat og nettverksbygging 
Frivillige i Oslo Røde Kors sine aktiviteter for barn, ungdom og familier, kan kjenne igjen flere av beskrivelsene som kommer frem i rapporten. Flere av aktivitetene Oslo Røde Kors tilbyr, inkluderer måltider som en del av tilbudet.  

- Ved våre ungdomstilbud og ved familiesentrene våre ser vi at gratis måltider er en motivasjonsfaktor for å delta, i tillegg til å delta på gratis aktiviteter og å bygge nettverk i eget nabolag, sier Holm. 

- Alle barn og unge skal ha like muligheter 
Oslo Røde Kors har over flere år sett at barn fra familier med lav inntekt eller som får sosialhjelp faller utenfor, både når det gjelder organiserte fritidsaktiviteter og andre sosiale aktiviteter som koster penger. Derfor satser de sterkere mot barnefamilier i tiden fremover.  

I tillegg til å ha åpnet to familiesentre i Oslo, arrangerer organisasjonen gratis aktiviteter for aleneforeldre, Barnas Røde Kors, aktiviteter på Oslo Krisesenter og for familier i Nettverk etter soning. I sommerferien arrangerte Oslo Røde Kors over 80 aktivitetsdager for barn, ungdom og familier i byen, i tillegg til lengre ferieopphold for familier gjennom Ferie for alle.   
 
- Utfordringer knyttet til fattigdom skaper stress for den enkelte familie, og bidrar til at ikke alle barn som vokser opp i Oslo har de samme mulighetene for å oppleve deltakelse, utvikling og mestring. Vi jobber for at alle barn og unge skal ha like muligheter uavhengig av familiens økonomiske situasjon, sier Holm.