Søk i skog og barmark. Vis bildetekst
Hjelpekorps. Foto: Røde Kors

Hjelpekorps/søk og redning

Røde Kors Hjelpekorps i Østfold har over 100 operative medlemmer fordelt på 5 hjelpekorps.

Hvis en større ulykke, krise eller katastrofe inntreffer, rykker Hjelpekorpset ut med personell, førstehjelpsutstyr og redningsmateriell. Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen redningstjenesten i Norge. Hjelpekorpset blir kalt ut av politiet for bistand i søk etter savnet, ved større ulykker, kriser og naturkatastrofer.

For å holde førstehjelpskunnskap vedlike har hjelpekorpsene førstehjelpsvakt ved større idrettsarrangement, festivaler, konserter og lignende.
Hjelpekorpsene i Østfold har avtale med Sykehuset Østfold HF om supplering til ambulansetjenesten og utfører enkeltoppdrag både i og utenfor distriktet.
Hjelpekorpsene i Østfold har et stort spenn av utstyr fra biler, båter og ATV til annet utstyr for beredskap både til bruk i Hjelpekorpset og utlån for redningstjenesten.
Opplæring i bruk av materiell og spesialkompetanse som ambulansepersonell kan du tilegne deg som aktivt operativ medlem i Hjelpekorpset.

Hva vi forventer:
Normalt god fysikk, særlig i søk- og redningsoppdrag. Forplikte deg til det frivillige arbeidet du ønsker å utføre (melder deg til).

Krav:
Du kan bli aspirant i hjelpekorpset fra fylte 16 år. For å bli medlem må du være fylt 17 år. Du må være 18 år for å kunne delta i søk- og redningsaksjoner.

Minimum opplæring:
Dette er Røde Kors Hjelpekorps, Kvalifisert førstehjelp, Kvalifisert samband og Grunnleggende søk og redning.


Du finner oss i:
Fredrikstad Røde Kors Hjelpekorps - fredrikstadrkh@ostfoldrk.no
Halden Røde Kors Hjelpekorps - haldenrkh@ostfoldrk.no
Moss Røde Kors Hjelpekorps - mossrkh@ostfoldrk.no
Mysen og Omegn Røde Kors Hjelpekorps - mysenrkh@ostfoldrk.no
Sarpsborg Røde Kors Hjelpekorps- hjelpekorps@rksarpsborg.no

Kontaktinformasjon:

Arnulf Hansen
Beredskap, hjelpekorps, Røde Kors Førstehjelp og friluftsliv (RØFF)
E-post
arnulf.hansen@redcross.no
Mobil
957 43 332

 

Innsatsområder

Krav til frivillige i hjelpekorpset

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler