Aktiviteter på distrikt

De fleste aktivitetene i Østfold utføres av lokalforeningene. Aktivitetene vist her organiseres av distriktskontoret.

Hos oss kan ungdom få hjelp med skolearbeid og hjemmelekser, henge med ungdom og voksne, spille musikk, spill og mye mer. Vi har egen liten kaffebar hvor man kan lære seg å lage sin egen latte.
Tilbudet Nettverk etter soning retter seg mot mennesker som har gjennomført straff. Det skal hjelpe de som ønsker å slutte med kriminalitet.
Nettverksarbeidet er et lavterskel tilbud til mennesker som ønsker økt sosial kontakt og mulighet til å bygge sosiale nettverk.
En frivillig vitnestøtte gir først og fremst medmenneskelig støtte til den som skal vitne.