Besøk til innsatte i fengsel

Frivillige i Røde Kors har fortrolige samtaler med innsattes eget ønske.

Den innsatte får noen å dele tankene sine med, en nøytral samtalepartner som ikke dømmer. Besøkene skjer i en tidsavgrenset periode og all kontakt mellom innsatt og visitor opphører i det den innsatte løslates eller overføres til et annet fengsel. Visitorene arrangerer også fellessamlinger for et avbrekk i den daglige rutinen. Ved sentralarresten på Grålum besøker visitorer med litt mer opplæring de som sitter i arresten og som ønsker besøk. Ved sentralarresten jobber visitorene sammen i par.

Hva forventer vi:

Være en lyttende samtalepartner. Takle å bli låst inne sammen med den innsatte. Regelmessig besøk 2 ganger pr måned.

Krav:

Over 25 år, ha plettfri vandel og bli godkjent av lokalt fengsel. Som frivillig kan du ikke være ansatt i domstolene, politiet eller kriminalomsorgen. Som visitor kan du ikke være vitnestøtte eller delta i andre Røde Kors aktiviteter knyttet til kriminalomsorg. Underskrive etikk- og taushetserklæring.

Minimums opplæring:

Introduksjon til Røde Kors, Grunnkurs førstehjelp, Grunnkurs psykososial førstehjelp og temakurs vitnestøtte.

Hvor finner du oss:

Fengslene i Eidsberg, Halden og Sarpsborg samt sentralarresten på Grålum.

Informasjon om aktiviteten

For spørsmål, kontakt: 

Malin Delbekk
Malin Delbekk
Seniorkonsulent
Kontorsted
Lillestrøm
E-post
malin.delbekk@redcross.no
Mobil
976 21 846