To personer i prat Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Besøk til innsatte i fengsel i Østfold

Frivillige i Røde Kors har fortrolige samtaler med innsatte. Den innsatte får noen å dele tankene sine med, en nøytral samtalepartner som ikke dømmer.

Den innsatte er låst inne, utestengt fra resten av samfunnet. Mange sliter med psykiske problemer. Røde Kors tilbyr besøk og samtaler til innsatte. Denne aktiviteten kalles visitortjeneste.

Den fortrolige samtalen på cella eller besøksrommet er kjernen i visitortjenesten. Den innsatte får noen å dele tankene sine med, en nøytral samtalepartner som ikke dømmer.

Et vindu mot verden utenfor

Avstanden mellom livet på cella og livet utenfor fengselet er stor. En visitor er på mange måter den innsattes vindu mot verden utenfor. Den som kommer på besøk kan - ved å være et helt vanlig menneske som frivillig kommer på besøk - gi den innsatte en følelse av normalitet og verdighet.

Prioriterer de mest ensomme

Visitorbesøk skjer først og fremst i fengsler med høyt sikkerhetsnivå. Røde Kors prioriterer å besøke de mest isolerte og ensomme av de innsatte. Røde Kors er den eneste humanitære organisasjon i Norge som får besøke innsatte i varetekt.

Strenge krav

Det stilles strenge krav til visitorene og hvordan tjenesten utføres. Retningslinjer for tjenesten er utarbeidet i et samarbeid mellom Kriminalomsorgen og Røde Kors.

Besøkene skjer i en tidsavgrenset periode, og all kontakt mellom innsatt og visitor opphører i det den innsatte løslates eller overføres til et annet fengsel, eller tidligere hvis den innsatte ønsker det.

Ønsker du å få besøk i fengselet?

Dersom du soner du i fengsel og ønsker besøk av Røde Kors, spør etter kontaktperson for Røde Kors visitortjeneste i fengselet.

Informasjon om aktiviteten

Kontaktperson på distriktskontoret:  

Malin nytt bilde 2024
Malin Delbekk
Seniorkonsulent
Kontorsted
Lillestrøm
E-post
malin.delbekk@redcross.no
Mobil
976 21 846