Megling på gang Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Gatemegling

Gatemegling er en aktivitet med mål om å forebygge kriminalitet, vold og destruktiv konflikt blant barn og unge.

Gatemegling gir deltakerne konkrete verktøy til å håndtere konflikter på en konstruktiv måte, uten bruk av vold. På den måten settes man i stand til å løse egne konflikter på et lavt nivå, og å bidra til konflikthåndtering og megling i egne miljøer.

Aktiviteten har en helhetlig tilnærming og jobber både med personer som har mye erfaring med konflikt, unge i faresonen og unge generelt. Det er et mål at deltakerne skal gjenspeile sammensetninger i ungdomsmiljøene, med stor variasjon i kulturell og sosial bakgrunn, samt med ulik erfaring med konflikt.

Hvor finner du oss:

Aktiviteten organiseres på distriktsplan i henhold til samarbeidsavtaler. Vi har også et samarbeid med Halden Fengsel der Gatemegling blir brukt som et forebyggende verktøy for de innsatte.

Bli frivillig

Ønsker å bli frivillig i Gatemegling, registrer deg her. 

Mer informasjon: gatemegling.

Kontaktperson på distriktskontoret:

1-Lene ø
Lene Østergaard
Rådgiver (Gatemegling i Østfold)
Kontorsted
Sarpsborg
E-post
lene.berntsen@redcross.no
Mobil
957 79 999