Gatemegling i Østfold

Gatemegling er en aktivitet med mål om å forebygge kriminalitet, vold og destruktiv konflikt blant barn og unge.

Gatemegling gir deltakerne konkrete verktøy til å håndtere konflikter på en konstruktiv måte, uten bruk av vold. På den måten settes man i stand til å løse egne konflikter på et lavt nivå, og å bidra til konflikthåndtering og megling i egne miljøer. Aktiviteten har en helhetlig tilnærming og jobber både med personer som har mye erfaring med konflikt, unge i faresonen og unge generelt. Det er et mål at deltakerne skal gjenspeile sammensetninger i ungdomsmiljøene, med stor variasjon i kulturell og sosial bakgrunn, samt med ulik erfaring med konflikt.

Hva forventer vi:

Trygge frivillige voksne som vil engasjere seg som trygge rollemodeller for barn- og unge i sine lokalmiljøer.

Krav:

Som instruktør må du ha fylt 25 år, men opplæringen kan skje i forkant. Er du under 25 år og har gjennomført grunnopplæringen kan du holde verksted sammen med en annen godkjent instruktør. Etikk- og taushetserklæring og som frivillig i faste aktiviteter med barn må du fremlegge begrenset politiattest. Underskrive etikk- og taushetserklæring.

Minimums opplæring:

Introduksjon til Røde Kors, grunnkurs førstehjelp, grunnkurs psykososial førstehjelp og 36-timers grunnopplæring i Gatemegling.

Hvor finner du oss:

Aktiviteten organiseres på distriktsplan. Vi har også et samarbeid med Halden Fengsel der Gatemegling blir brukt som et forebyggende verktøy for de innsatte.

Mer informasjon: gatemegling.

For spørsmål, kontakt: 

Lene Østergaard
Lene Østergaard
Rådgiver
Kontorsted
Sarpsborg
E-post
lene.berntsen@redcross.no
Mobil
957 79 999