Hjelpekorps på leteaksjon Vis bildetekst
(Foto: Malene Hansen/ Mysen og Omegn Røde Kors Hjelpekorps)

Hjelpekorps i Østfold

Østfold Røde Kors Hjelpekorps har operative medlemmer fordelt på 5 hjelpekorps.

Hvis en større ulykke, krise eller katastrofe inntreffer, rykker Hjelpekorpset ut med personell, førstehjelpsutstyr og redningsmateriell. Røde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen redningstjenesten i Norge. Hjelpekorpset blir kalt ut av politiet for bistand i søk etter savnet, ved større ulykker, kriser og naturkatastrofer.

For å holde førstehjelpskunnskap vedlike har hjelpekorpsene førstehjelpsvakt ved større idrettsarrangement, festivaler, konserter og lignende.
Hjelpekorpsene i Østfold har avtale med Sykehuset Østfold HF om supplering til ambulansetjenesten og utfører enkeltoppdrag både i og utenfor distriktet.
Hjelpekorpsene i Østfold har et stort spenn av utstyr fra biler, båter og ATV til annet utstyr for beredskap både til bruk i Hjelpekorpset og utlån for redningstjenesten.
Opplæring i bruk av materiell og spesialkompetanse som ambulansepersonell kan du tilegne deg som aktivt operativ medlem i Hjelpekorpset.

Hva vi forventer:

Normalt god fysikk, særlig i søk- og redningsoppdrag. Forplikte deg til det frivillige arbeidet du ønsker å utføre (melder deg til).

Krav:

Du kan bli aspirant i hjelpekorpset fra fylte 16 år. For å bli medlem må du være fylt 17 år. Du må være 18 år for å kunne delta i søk- og redningsaksjoner.

Minimum opplæring:

Dette er Røde Kors Hjelpekorps, Kvalifisert førstehjelp, Kvalifisert samband og Grunnleggende søk og redning.

Kontakt oss: