Sosial inkludering. To personer i prat. Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Nettverksarbeid i Østfold

Nettverksarbeidet er et lavterskel tilbud til mennesker som ønsker økt sosial kontakt og mulighet til å bygge sosiale nettverk.

Målet er å motvirke ensomhet og sosialt utenforskap primært for mennesker som tidligere har slitt med rus eller har psykiske problemer. Nettverksarbeidet skal bygge selvtillit hos enkeltindividet. En nettverksgruppe skal danne en trygg ramme, et rusfritt pusterom som er helsefremmende og inkluderende.

I Østfold lages det sosiale møteplasser for mennesker som av ulike årsaker står alene. Lokalforeningene har ulike aktivitetsgrupper som f.eks. turgrupper, ulike hobbygrupper og matgrupper. Felles for alle er at det sosiale samværet alltid står i fokus. Det arrangeres også kurs og fellesarrangement for alle deltakere innen nettverksarbeidet i Østfold.

Hva forventer vi:

Som frivillig må du ha tid til regelmessig oppmøte på møteplassene og være en som bidrar til å skape sosial kontakt.

Krav:

Som frivillig må du være over 18 år og underskrive etikk- og taushetserklæring.

Minimums opplæring:

  • Introduksjon til Røde Kors
  • Grunnkurs førstehjelp
  • Grunnkurs psykososial førstehjelp

Hvor finner du oss:

I Østfold har vi nettverksgrupper i Halden, Fredrikstad, Askim, Mysen, Rakkestad og Marker. 

For spørsmål, kontakt:

Distriktskontoret for Røde Kors i Viken: dk.viken@redcross.no