Gruppebilde fra markeringen av det nye prosjektet i Åna fengsel. Fire damer smiler fornøyd til fotografen. Vis bildetekst
En vellykket markering av det nye prosjektet i Åna fengsel. Foto: Kriminalomsorgen.

Førstehjelp og fellesskap i to nye fengsler

Denne høsten har flere innsatte blitt kurset som Røde Kors-frivillige. De er nå klare til å gjøre en viktig innsats i sine lokalmiljø, fengslene.

Skrevet av: Karoline Reilstad og Carola Becher Ruud/Røde Kors.

Prosjektet “Førstehjelp og fellesskap” sikter mot å skape positive fellesskap mellom innsatte, i tillegg til å øke kunnskap og kompetanse om førstehjelp. Ravneberget fengsel i Sarpsborg og Åna fengsel på Jæren er de nyeste tilskuddene. Her startet prosjektet opp i høst, og begge steder har en gruppe innsatte fått opplæring i frivillig-rollen.  

Som frivillige skal de insatte blant annet bidra til bedre fysisk og psykisk helse i fengselssamfunnet. Det gjør de blant annet gjennom å vurdere hvilke helsebehov som finnes i fengselet og planlegge sosiale aktiviteter og helseprosjekter som møter disse behovene.

Et gruppebilde med fire personer som er godt fornøyd med prosjektet i Ravneberget fengsel.
Godt fornøyde med prosjektet i Ravneberg fengsel. Fra venstre: Carola Becher Ruud, Ole Hansen, Marit Jørgensen og Barbro Johansen. Foto: Glenn Thomas Nilsen/Røde Kors.

En mulighet til å skape positiv endring

– I fengselet rekrutteres innsatte som Røde Kors-frivillige. De får opplæring og verktøy for å kartlegge behov, planlegge og gjennomføre helsefremmende tiltak og prosjekter. Det forteller Carola Becher Ruud, nasjonal fagansvarlig for kriminalitet og rus i Røde Kors.

Prosjektet gir innsatte en mulighet til å skape positiv endring for seg selv der de er, og ferdigheter som de kan ta med seg etter løslatelsen. I oktober og november var det markering av nye frivillige i henholdsvis Åna og Ravneberget fengsel. De ferske Røde Korserne har fått skryt for innsatsviljen begge steder. 

– Vi som har jobbet med prosjektet er stolte av den gruppen innsatte som har meldt seg til dette prosjektet. Vi gleder oss til å se dem i aksjon som frivillige, sier Julia Stangeland, leder for omsorg i Bryne Røde Kors.

Forberedt på livet etter soning

“Førstehjelp og fellesskap” bygger på den internasjonale modellen Community Based Health and First Aid (CBHFA), utviklet av det internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-forbundet. I Norge ble prosjektet startet som en pilot i Verdal fengsel og Stavanger fengsel i 2020.

Deretter ble det etablert i Bredtveit fengsel i Oslo, og nå senest ved Åna og Ravneberget fengsel. Hensikten er å styrke de innsattes evne til å hjelpe seg selv, ta kontroll og påvirke beslutninger som angår dem selv og livet deres i fengselet. I tillegg til muligheten for å bedre egen og andre innsattes helsesituasjon i fengselet, gir prosjektet nyttig ballast til å takle livet etter soning bedre.