5-års jubileum for nettverksarbeid

I år hadde nettverksarbeidet i Østfold en dobbel markering. Nettverksgruppene feiret sitt 5-årsjubileum og la feiringen til Røde Kors-dagen.

Under feiringen hadde de ulike aktivitetsgruppene en utstilling av sine arbeider/ om sin aktivitet, vi hadde underholdning og et matkurs hvor deltakerne var med og laget maten vi skulle spise. Vi fikk besøk fra Distriktsråd for omsorg, lokalforeningsstyrene og besøkstjenesten, som vi samarbeider med. Feiringen forløp som ønsket, med god stemning og masse hygge!

I Østfold startet nettverksarbeidet opp i Fredrikstad i 2008. Det var da en liten gruppe med månedlige samlinger. Etter hvert har gruppene blitt flere og nettverksarbeidet er nå representert i sju lokalforeninger i fylket.

Det er ca. 340 personer med i gruppene. Lokalt tilpassede aktiviteter er viktig og det er behovet som styrer type aktivitet det enkelte sted. De fleste gruppene møtes ukentlig, noen flere ganger hver uke. I tillegg kommer samlinger en til to ganger i måneden og turer.

En skikkelig feiring

Oppslutningen på aktivitetene varierer fra noen få personer og opp til ca. 100 deltakere, avhengig av hva vi arrangerer. Hvert semester lages ny plan for et halvår, der noe videreføres og noe endres og fornyes. Eksempler på aktiviteter er klatring, formingsaktiviteter, matlaging, turgruppe, kafé, zumbatrening, åpent hus etc.

Alt dette flotte arbeidet, hvor mange frivillige legger ned mye tid og som mange deltakere nyter godt av, mente vi trengte en skikkelig feiring. Den ble altså gjennomført på selveste 8. mai og var lagt til Røde Kors huset på Gressvik i Fredrikstad.

Vi tenkte at det passet perfekt å kombinere jubileet med markeringen av Røde Kors-dagen, da årets 8. maikampanje handlet om ensomhet. Nettverksgruppene arbeider jo i hverdagen for å bekjempe nettopp ensomhet.

Fikk hilse på kronprinsparet

I juni var Christin Solheim og Siri Burvarp i Nettverksgruppa i Fredrikstad, i tillegg til Henriette Bjerke fra Moss så helidge å få hilse selveste kronprinsparet på Skaugum.

– Christin og Siri startet som deltakere i Nettverksgruppa og har gradvis blitt sterke nok til å etter hvert bli frivillige og deretter igjen få egne ansvarsoppgaver; de er representert i arbeidsgruppa, som drifter tilbudet sammen med meg og Siri leder i tillegg to av aktivitetsgruppene. Deres historie viser at nettverksarbeidet i Østfold Røde Kors fungerer. Det at man av ulike årsaker opplever ensomhet er fellesnevneren for de som blir med i gruppa. Gjennom tilbudet bygger deltakerne nettverk og opplever fellesskap, glede og ikke minst mestring. Dette bidrar til å gi disse personene selvtillit og verdighet og nye muligheter; de gis mulighet til å bruke sine ressurser, sier kordinator for Nettverksgruppa i Østfold, Silje Ødmann. 

Kronprinsparet la merke til dette og i den forbindelse ønsket de å vise sitt årlige Gjestebud til arbeid mot ensomhet i Røde Kors.

Ødmann fikk muligheten til å nominere de hun mente fortjente en plass.

– Avgjørelsen ble enklere enn først antatt, da jeg leste at de ønsket besøk av personer med en historie lik den Christin og Siri har: fra deltaker til frivillig ressurs, sier hun.

– Kvelden var fantastisk og de sa de ikke helt forsto hva de hadde vært med på, men at de trengte tid til å la det synke inn i bevisstheten. Det var stort for de som enkeltpersoner å bli vist den tilliten denne invitasjonen innebar. Det var også stort for meg å se deres glede og samtidig kjenne til historien bak, ikke minst det at arbeidet blir lagt merke til og verdsatt, avslutter Silje Ødmann.

Fakta om Røde Kors Nettverksarbeid:

- Nettverksarbeidet er et tilbud til alle mennesker som opplever ensomhet, står utenfor samfunnet og ønsker sosiale relasjoner og trygge sosiale nettverk. Frivillige i Røde Kors møter hver dag mennesker som opplever at de står alene. Mange mangler kontakt med familie og venner. Noen har psykiske helseproblemer, andre har flyttet ut av rusinstitusjon etter endt behandling og noen står alene i samfunnet etter å ha blitt løslatt etter soning.

- Røde Kors Nettverksarbeid bidrar til innhold og fellesskap i hverdagen. De frivillige er helt vanlige folk, ikke støttekontakter eller terapeuter. De er medmennesker og støttespillere for deltakere som ønsker hjelp på veien til det deltakerne kaller ”Et helt vanlig liv”.

- Nettverksarbeidet har et mangfold av aktiviteter som alle tar utgangspunkt i deltakernes behov, ønsker og interesser.

- Deltakere og frivillige planlegger og organiserer alle aktivitetene sammen. Deltakerne får derigjennom sosial trening som blant annet innebærer å oppsøke nye steder og arenaer.