Personer på øvelse Vis bildetekst
Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors

Storøvelse på Rygge

Torsdag 19. september var det storøvelse på Rygge, hvor øvelsen gikk ut på flyhavari.

Østfold Røde Kors deltok med både kriseledere, hjelpekorps og beredskapsvakter under storøvelsen på Rygge 19. september. Vi stilte med 24 beredskapsvakter og 36 mannskaper fra hjelpekorpsene. Alarmen gikk ut på at et fly hadde styrtet.

Røde Kors skulle øve momenter som aksjonsledelse, krisestab/ beredskapsledelse, utalarmering av beredskapsvakt for bistand av pårørendesenter, forpleining etc, bistand til ambulansetjenesten, søk etter savnede, søk etter savnede på land og i vann og forpleining av egne mannskaper i innsats.

Hensikt med øvelsen:

Østfold politidistrikt har flere hovedferdselsårer, som E6 og E18. Jernbanen går gjennom både Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Gods- og passasjertrafikk inn og ut Oslofjorden passerer store områder av politidistriktets kystlinje. Transport av farlig gods på vei, bane og sjø har et stort volum.

Moss Lufthavn Rygge har hatt jevnt økt trafikk siden åpningen i 2008.I tilfelle ulykker er det helt avgjørende at etater som har en rolle i redningsarbeidet blir øvet. Rask varsling, riktig organisering og effektiv gjennomføring vil være av avgjørende betydning. Øvelser vil kunne avdekke feil i planverk og/eller manglende kunnskap og ferdigheter hos deltakerne.

– Vi er kjempefornøyde med øvelsen, men det er alltid noe mer å lære, sier Arnulf Hansen, koordinator for redning og beredskap i Østfold Røde Kors.