En særdeles viktig 150-åring

Jubileet markeres med aktiviteter i hele landet. I september blir det markeringer i Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Halden og Askim.

I 2015 har Røde Kors vært til stede i Norge i 150 år. – til stede for de mest sårbare i samfunnet. Det skal vi fortsette å være. Behovet for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn er stort, kanskje større enn noen gang. Også i Østfold. Jubileet markeres med aktiviteter i hele landet. Aktivitetene har fokus på de humanitære behovene i lokalmiljøet.

Røde Kors ble stiftet av Norges første regjeringssjef og statsminister Frederik Stang i Kristiania i 1865. Siden har organisasjonen hatt en humanitær grunnidé: at enkeltmennesker har ansvar for å hjelpe andre mennesker i nød, uavhengig av etnisitet, bakgrunn og handlinger - fordi statens egne ressurser aldri vil være tilstrekkelige.

I Østfold skaper Røde Kors et tryggere og varmere samfunn gjennom 16 lokalforeninger. De frivillige her, som gjør en fantastisk innsats, er mest kjent for å rykke ut i ulike beredskapsaksjoner. Men de tilbyr også, gjennom hele året, åpne møteplasser og nettverksaktiviteter Selve møteplassen består av en dekorert container. Ved hver turnéstopp, brettes veggene ut slik at de blir til permanente utstillingsvegger. Samtidig plasseres flere andre faste elementer ut i området rundt containeren.

Flyttbar møteplass i Østfold:

  • Moss 2. september
  • Sarpsborg 3. september
  • Fredrikstad 4. september
  • Halden 5. september
  • Askim 9. september