Inngått samarbeid om våketjeneste

Moss Røde Kors og Peer Gynt Helsehus har inngått samarbeid om våketjeneste.

Som en av tre piloter i Norge går nå Moss Røde Kors inn i oppstartfasen av våketjeneste.

Tjenesten skal utvikles i tett samarbeid med Dansk Røde Kors, som har mange års erfaring i opprettelse og drift av våketjeneste. 

Røde Kors mener at ingen skal dø alene eller føle på ensomhet i sin siste del av livet. Verdighetsgarantien, samt forskrifter og rettigheter skal sikre hver enkelt en verdig død. Likevel dør mange mennesker alene uten at det er et ønske fra deres side. Mange pårørende trenger støtte i en vanskelig situasjon. Dette vil Røde Kors gjøre noe med.

Formålet med våketjeneste er å tilby medmenneskelig nærvær til døende mennesker og deres pårørende.

De frivilliges oppgave vil være av samme karakter som en pårørende utøver.Moss Røde Kors trenger nå frivillige til denne aktiviteten.