Folk koser som på fest Vis bildetekst
Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors

100 flotte år i tjeneste for de som trenger oss mest

I år fyller Halden Røde Kors hele 100 år. Dette ble markert med stor jubileumsfest på Halden klub 4. februar.

Hele 80 personer var til stede på festen denne kvelden. Foreningen er svært aktive i lokalmiljøet i byen.  Mandagsdamene har i en årrekke gitt mat og varme til de som trenger det. Hjelpekorpset leter etter forsvunnede personer eller deltar på sanitetsvakter både i byen og rundt i hele fylket.

Halden Røde Kors har omsorg for mange ulike grupper, blant annet besøksvenner både med og uten hund. Røde Kors Ungdom er også aktive med omsorg for byenes yngre.  I tillegg har foreningen tett samarbeid med Røde Kors i Latvia. Flere fra foreningen i Latvia var også til stede på festen i Halden. I mange år har vanskeligstilte barn deltatt på sommerleire på Bøkevangen, det fortsetter denne sommeren også.

På festen ble også Bernard Kilde (leder av Halden Røde Kors), Svein-Arne Hansen og Tore Ødegård utnevnt som æresmedlemmer av Halden Røde Kors. De har lagt ned en stor innsats i foreningen i mange år. 

Foreningen ble stiftet på Rød Herregård. Da var det også naturlig å avholde lokalforeningens årsmøte i de samme lokalene på den flotte herregården i festningsbyen.

Ikke bare Halden Røde Kors jubilerer i år. Hobøl Røde Kors ble stiftet 1. mai i 1947 og fyller 70 år dette året.