Personer som prater i et rom Vis bildetekst
For mange unge innsatte er nettverk en stor utfordring. Alle foto: Indre Østfold Fengsel

Fortsetter nytenkende satsingen på unge innsatte

Gjennom Ungdomsuka får 20 innsatte fra 18-24 år reflektere over og diskutere temaer som vold, rus, kriminalitet, nettverk og etikk.

Mellom temaene deltar de på samarbeidsøvelser, konkurranser, aktiviteter og konserter. Årets uke ble nok en suksess.

Knivstikking: Under «Tema vold» ble holdningene rundt bruk av kniv diskutert. I et høysikkerhetsfengsel en time utenfor Oslo soner ungdom fra Østlandet. Hvilke holdninger har de til vold, rus, kriminalitet og nettverk? Hva skal til for at de bryter med kriminaliteten? I et nytenkende samarbeid har Røde Kors Nettverk etter soning og Kriminalomsorgen jobbet målrettet med disse ungdommene - om disse temaene. Ungdomsuka er nå etablert som et fast årlig arrangement for målgruppen fra 18-24 år, som fengselet har et spesielt oppdrag overfor.

I et høysikkerhetsfengsel en time utenfor Oslo soner ungdom fra Østlandet. Hvilke holdninger har de til vold, rus, kriminalitet og nettverk? Hva skal til for at de bryter med kriminaliteten? I et nytenkende samarbeid har Røde Kors Nettverk etter soning og Kriminalomsorgen jobbet målrettet med disse ungdommene - om disse temaene. Ungdomsuka er nå etablert som et fast årlig arrangement for målgruppen fra 18-24 år, som fengselet har et spesielt oppdrag overfor.

tomas
Knivstikking: Under «Tema vold» ble holdningene rundt bruk av kniv diskutert.

«Vold er for feiginger»

Under tema vold kom det frem mange holdninger rundt bæring og bruk av kniv. Med en gummikniv illustrerte Tomas Myra fra Nettverk etter soning det dødelige skadepotensialet til en kniv. Iført sportstrøye med påskriften «Vold er for feiginger» ble dette gjenstand for en diskusjon og refleksjon hos de unge innsatte rundt holdninger til kniver og andre våpen.

– Er du lege?, spør Myra en innsatte. Med gummikniven pekte han på en tegning av kroppens indre organer.

– Er du klar over hva som skjer hvis man stikker inn en kniv her, eller her?,  fortsatte han.

– Når du har med deg kniv kan situasjonen alltid bli potensielt livsfarlig, så drop den jævla kniven!, var Myra sitt klare budskap.

Vanlig med kniv

Innsatte selv fortalte at det har blitt mer vanlig med kniv, og at voldsspiralen i kriminelle miljøer kan bli eskalerende. Flere uttrykte at de ønsket å bruke soningen som et vendepunkt vekk fra bruk av kniv.

Under «Tema nettverk» løftet Røde Kors Nettverk etter soning frem hvordan de kan hjelpe innsatte med å skape et nytt nettverk uten kriminalitet. Gjennom aktiviteter, en-til-en koblinger og arbeidsformidling fikk de unge innsatte innsyn i mulighetene som finnes.

gruppa
Trygghet: Gjennom godt arbeid med dynamisk sikkerhet ble det en god ungdomsuke.

Trygghet, konflikthåndtering og samarbeid

Ungdomsteamet ved fengselet jobbet med konfliktdemping i forkant av Ungdomsuka for at innsatte fra ulike grupperinger kunne være sammen gjennom uka og føle trygghet ved deltakelse. Innsatte deltok i samarbeidsøvelser og konkurranser, og det oppsto ingen uønskede hendelser.

Sammen med de unge innsatte var ansatte fra fengselets ungdomsteam, skoleavdeling, fritidsavdeling og Røde Kors Nettverk etter soning. Innsatte selv uttrykte seg også positivt om Ungdomsuka.

– Det var en veldig bra uke. Gøy at det skjer noe utenom det vanlig. Det var veldig bra å høre hvordan Jonathan Castro har tatt egne valg for å ikke komme inn i samme kriminelle miljø som broren sin. Man føler jo noen ganger at man ikke har et valg, men han viste at det har man, forteller en innsatt som deltok på ungdomsuka.

Musti
Konsert med rap-stjerne: Ungdomsuka 2021 ble avsluttet med konsert med rap-artisten Musti.