Ønsketreet Vis bildetekst
Rundt omkring i hele Norge skrives det lapper med ønsker, handles inn og pakkes det inn julegaver til barn fra lavinntektsfamilier for å sørge for at også de får en helt vanlig jul. (Foto: Foto: Kjersti Veel Krauss/Røde Kors)

Røde Kors slår fattigdomsalarm: – Vi må drive ren humanitær hjelp i Norge

Det siste året har Røde Kors sett at flere unge bruker tilbudet deres om gratis mat. Blant annet på Fellesverket 1016 i Sarpsborg.

Tre dager i uken serverer de gratis middag til de mellom 13 og 25 år som kommer. Onsdag 13. desember i 2022 var det registrert 3383 ungdommer innom. På samme dato i år er tallet på 6125, siden 1. januar 2023.

– Årsakene er selvsagt flere og sammensatte; vi har blant annet økt aktivitetstilbudet og blitt bedre kjent blant folk i lokalsamfunnet. Men vi vet også at økte matpriser og svak økonomi i mange hjem er en årsak til at det nå er flere som kommer for å spise på Fellesverket. Dette medfører økte matutgifter for oss, men vi får ikke økt budsjett av den grunn, forteller Hanne Rosbach, leder på Fellesverket 1016.

Hun legger til at Fellesverket skal være en møteplass for alle ungdommer og unge voksne. 

– Ikke kun for dem som lever i familier med svak økonomi. Det skal være attraktivt, sosialt og hyggelig å spise middag på Fellesverket. Sånn at alle ungdommer benytter muligheten, sånn at det ikke synes at enkelte kommer fordi de ikke har nok mat hjemme.

Rosbach legger ikke skjul på at en fast og forutsigbar støtte fra Sarpsborg kommune hadde både virket forebyggende på den økende ungdomskriminaliteten og bidratt til å utjevne levekårsforskjeller samt motvirke utenforskap blant ungdommer i Sarpsborg. 

Store behov for mat

Tallene fra undersøkelsen, som er gjort i desember i år, viser at det nå ikke bare er mennesker i typiske lavinntektsgrupper som ikke klarer å få endene til å møtes.

– Dette er dypt urovekkende tall som ikke hører hjemme i Norge i 2023. Dette betyr at vi alle kjenner noen som sliter nå, og at dyrtiden allerede har satt dype spor her hjemme, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.

En av fire spurte foreldre i en ny Opinion-undersøkelse sier de eller noen i familien enten har gått sulten til sengs, sløyfet måltider eller spist mindre på grunn av dårlig råd den siste tiden.

Matposer i Skiptvet
Fredag pakket og delte Skiptvet Røde Kors ut matposer til de som virkelig trenger det. – Vi er ydmyke og takknemlige for å kunne hjelpe til i bygda. (Foto: Skiptvet Røde Kors)

I den landsomfattende undersøkelsen hvor et representativt utvalg på 1005 personer har svart på spørsmål, sier mer enn to av ti at de har spist mindre, sløyfet måltider og/eller gått sultne til sengs på grunn av den høye prisveksten. For foreldre som har barn som bor hjemme, har mer enn én av fire oppgitt det samme.

– Vi og andre organisasjoner må nå drive ren humanitær hjelp her i Norge. Vi ser en tydelig forverring av levekår for mange i Norge det siste året. De økonomiske forskjellene øker, og vi får stadig flere forespørsler om ren humanitær hjelp her hjemme i Norge, sier generalsekretæren.

Portrettbilde av generalsekretær
Generalsekretær i Røde Kors, Anne Bergh.

Sviktes av samfunnet

Rapportene fra lokalforeninger i Røde Kors rundt i landet er nedslående.

Alle Røde Kors’ lokalforeninger i de 15 kommunene hvor flest barn og unge vokser opp i familier med dårlig råd, opplever økt pågang på grunn av dyrtiden.

I mange av Røde Kors’ aktiviteter er matservering en sentral og integrert del av aktiviteten. De siste månedene har mange måtte skalere opp matserveringen, og kjøper nå inn langt mer mat enn før på grunn av økte behov.

Lokalforeningene til Røde Kors melder om at det i år er større etterspørsel etter matservering. Frivillige blir ringt opp av fortvilede mennesker, der mange rett og slett er sultne og forteller om hjerteskjærende utfordringer.

Vi har sagt før at samfunnet svikter de med aller minst penger, men den sosiale krisen stadig flere nå opplever sender et kraftig signal til oss alle, både organisasjoner og politikere: Tiltak for å endre utviklingen må på plass, sier Bergh.