Frivillige organiserer seg Vis bildetekst
Foto: Lars Petter Støten/ Skiptvet Røde Kors

Svensk-norsk øvelse i Østfold

Denne helgen holdt Østfold Røde Kors distriktsøvelse sammen med Svenske Røde Kors, Indre Østfold kommune og Indre Østfold Brann og Redning.

Øvelsesmomentet gikk ut på at det hadde vært flere branntilløp i skogsområdene i grensetraktene og flere av brannene var ute av kontroll. I tillegg var det også fare for spredning til bebyggelse. Store styrker fra brann og redning var i innsats og det var stort behov for bistand med samband, kartsystemer, logistikk og forpleining.

Det ble også iverksatt evakuering og opprettet et evakueringssenter i Mysenhallen i samarbeid med Indre Østfold kommune.