Personer i jobb under skogbrann Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Røde Kors-frivillige med imponerende innsats

Gjennom dag og natt har hjelpekorpset i Østfold Røde Kors bistått brannvesenet med håndtering av skogbrann.

Våre frivillige har bidratt med en rekke ulike logistikk- og transportoppdrag, samt støttet med kartsystem. Samvirkeaktørene er veldig fornøyd og imponert over innsatsen til de frivillige i hjelpekorpset. 

Røde Kors-mannskapene fortsetter så lenge det er behov for dem. 

Hjelpekorps fra Mysen og Omegn Røde Kors fikk tirsdag spørsmål om å bistå Indre Østfold Brann og Redning under skogbrannen i Trømborgfjella. De frivillige bidro også med forpleining, koordinering av mannskaper fra KO, frakting av nødvendig utstyr, samt kjøre personell fra brannvesenet inn og ut til brannstedet. 

I tillegg til Mysen har også Sarpsborg Røde Kors Hjelpekorps bistått under brannen.