Sosialt samvær med besøksvenn.

Distriktsråd omsorg i Østfold

Omsorgsfeltet omfatter et 20-talls aktiviteter som f.eks. besøkstjeneste m/u hund, visitor i fengsel/politiarrest, nettverk / nettverk etter soning, «ferie for alle», gatemegling, migrasjon/flerkultur, vitnestøtte, våketjeneste og bistand til ankomstsenteret i Råde. Mange frivillige innenfor Omsorg står også klare til å bistå i samfunnet som beredskapsvakter når alvorlige hendelser inntreffer. Alle frivillige tilbys kurs som er tilpasset de ulike aktivitetene.

Distriktsråd Omsorg samordner alle omsorgsaktivitetene som går på tvers av lokalforeningene.

I flere tilfeller skjer samordningen gjennom egne ressursgrupper. Distriktsrådet er rådgivende organ for distriktsstyret innenfor omsorgsfeltet.

Distriktsrådet samarbeider i det praktiske tett med distriktskontorets fagstab. Distriktskontoret er et service- og samordningsledd mellom lokalforeningene i Østfold, og en tilrettelegger for lokal frivillig innsats.

Distriktsråd for Omsorg består av:

Leder

Odd Falmyr
Tlf: 472 78 959
E-post: falmyr@online.no

Nestleder

Arild Tangen
Tlf: 916 54 289

Rådsmedlem

Anja Fengås
Tlf: 930 46 434
E-post: anjapett.ap@gmail.com

Rådsmedlem

Ann-Marie Vauger
Tlf: 414 99 242
E-post: stormyweather@hotmail.no

Rådsmedlem

Tove G. Wulf
Tlf: 481 80 708
E-post: tove.gjodingseter.wulff@sporveien.com

Rådsmedlem

Nina Ødegård
Tlf: 958 08 043
E-post: naneoede@online.no

Varamedlem

Pernille Backer Lemming
Tlf: 934 22 026
E-post: pernille@lemming.no

Varamedlem

Thomas Larsen
Tlf: 913 69 902
E-post: thomas.larsen.01@rodekors.org

Ansatt koordinator

Karin Nordby
Karin Nordby
Rådgiver Migrasjon
Kontorsted
Mysen
E-post
karin.nordby@redcross.no
Mobil
951 49 402