Om Østfold Røde Kors

Personer med fin bakgrunn i Halden Vis bildetekst
Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors

Østfold Røde Kors er bindeleddet for lokalforeningene i kommunene.

Røde Kors når de lokale behovene gjennom arbeid drevet frem av frivillige. I frivillig innsats finnes en viktig energi og kraft i det norske samfunnet. Det finnes mange oppgaver som ikke uten videre lar seg løse av markedet eller velferdsstaten.

Østfold Røde Kors omtales som distrikt, og det betyr at vi dekker det som før het Østfold fylke. 

Østfold-kontoret ligger i Klokkergårdveien 32 på Alvim, med en filial på Røde Kors-huset i Mysen. Distriktet består av 13 lokalforeninger med allsidig aktiviteter i nærmiljøet.

Vi holder til på Alvim, rett ved Mc`Donalds. Filialen ligger på Røde Kors-huset i Mysen (Storgata 26, 1850 Mysen)

Røde Kors sitt mandat er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. All vår virksomhet er tuftet på et felles verdigrunnlag med de sju Røde Kors- prinsippene

Les mer under:

De fleste aktivitetene i Østfold utføres av lokalforeningene. Her er noe av det du kan bli med på!