Om Østfold Røde Kors

Østfold Røde Kors er bindeleddet for lokalforeningene i kommunene.

Røde Kors når de lokale behovene gjennom arbeid drevet frem av frivillige. I frivillig innsats finnes en viktig energi og kraft i det norske samfunnet. Det finnes mange oppgaver som ikke uten videre lar seg løse av markedet eller velferdsstaten.

Østfold Røde Kors omtales som distrikt, og det betyr at vi dekker det som før het Østfold fylke. 

Våre ansatte i Viken arbeider med å tilrette for lokal frivillig innsats. Østfold-kontoret ligger i Klokkergårdveien 32 på Alvim, med en filial på Røde Kors-huset i Mysen. Distriktet består av 15 lokalforeninger med allsidig aktiviteter i nærmiljøet.

Vi holder til på Alvim, rett ved Mc`Donalds. Filialen ligger på Røde Kors-huset i Mysen (Storgata 26, 1850 Mysen)

Røde Kors sitt mandat er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. All vår virksomhet er tuftet på et felles verdigrunnlag med de sju Røde Kors- prinsippene

Distriktsstyret, distriktsråd hjelpekorps og omsorg i Østfold

Røde Kors-magasinet

På denne siden ser du våre Røde Kors-aviser

Les mer under:

De fleste aktivitetene i Østfold styres av lokalforeningene. Nederst på denne siden får du en oversikt over alle aktivitetene.
Vi takker våre annonsører for tilliten og støtten til Røde Kors i Østfold