Distriktsråd ungdom i Østfold

Rådene i Røde Kors Ungdom er de øverste beslutningstagendeorganene i Røde Kors Ungdom på deres nivå.

Rådene har ansvar for å følge opp aktivitetene og rådene underlagt dem selv.

Alle rådene har et styre som de selv rapporterer til.
Tillitsvalgte til rådene velges enten på ungdomskonferansen eller årsmøte, og det er opp til rådene selv hvordan de organiserer ansvar og arbeid. Leder må være over 15 år, mens alle andre kan være mellom 13 og 30 år. Alle må være betalende medlemmer i Røde Kors for å ha stemmerett under konferanser og årsmøter.

Rådene skal gi råd og anbefalinger tilknyttet unge som målgruppe, ungdomsaktiviteter, unge frivillige og tillitsvalgte.

Østfold Røde Kors jobber med å få på plass distriktsråd ungdom etter hvert. Vi vil på denne siden holde dere oppdatert når ting er klart.