Distriktsstyret

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak.

Distriktsleder

Anders Lervold
Tlf: 975 27 362
E-post: anders.lervold.01@rodekors.org

Nestleder

Marit Jørgensen
Tlf: 988 67 832
E-post: marit@fnhk.no

Medlem

Anja Petrine Gangnæs
Tlf: 452 17 061
E-post: anja.gangnes@rodekors.org

Medlem

Kim Anthony
Tlf: 482 74 625
E-post: 

Medlem

Tommy Eriksen
Tlf: 951 24 312
E-post: tommy@cakemaker.org

Varamedlem

Terje Haga
Tlf: 907 39 211
E-post: terje.haga@rodekors.org

Representant for D-råd omsorg

Odd Falmyr
Tlf: 472 78 959
E-post: falmyr@online.no

Representant for D-råd hjelpekorps

Knut Morten Olsen
Tlf: 959 99 177
E-post: lederrkh@ostfoldrk.no