Distriktsstyret og distriktsrådene i Østfold

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak.

Distriktsstyret: 

 • Styreleder 2023-2025: Robert Flobergseter
 • Nestleder 2022-2024: Marit Jørgensen
 • Medlem 2022-2024: Abdul Jabbar
 • Medlem 2023-2025: Odd Falmyr
 • Medlem 2023-2025: Patrick Jonsson
 • Varamedlem 2022-2024: Knut Morten Olsen 
 • Leder D-råd Omsorg: 2023-2025 - Linda Strindin Amundsen
 • Leder D-råd Hjelpekorps: 2024-2026 - Helene Berge Hansen

Distriktsråd hjelpekorps:

 • Leder Helene Berge Hansen​
 • Operativ leder/ nestleder: Petter Dahlgren​
 • Administrativ leder Ida Marie Gundersen​
 • Medlem Lise-Mette Gundersen Aas
 • Medlem Tor Arne Heltne
 • Medlem Cecilie Bekkevold 
 • Medlem Alexandra Gresholdt
 • Medlem Lars Anders Johnstad
 • Varamedlem Robin Birkeland
 • Varamedlem Trond Ellingsen
 • Varamedlem Bjørge Andersen
 • Varamedlem Kim-Rune Lithander 
 • Varamedlem Guro Toverød

Valgkomité hjelpekorps

 • Tore Trollbu
 • Marcus Andersen
 • Camilla Nathan
 • Thomas Bro Alfredsen
 • Aleksandra Skivik 

Distriktsråd omsorg:

Distriktsråd Omsorg velges på årsmøtet til Østfold Røde Kors og har et overordnet ansvar for arbeidet på omsorgsfeltet i distriktsorganisasjonen, samtidig som de er et rådgivende organ innenfor omsorgsfeltet for distriktsstyret.

 • Leder 2023-2025: Linda Strindin Amundsen​
 • Nestleder 2022-2024: Lars Petter Støten​
 • Medlem 2022-2024: Ole Hansen​
 • Varamedlem 2023-2025: Erik Robert Brubak
 • Medlem 2023-2025: Kristin Joakimsen
 • Medlem 2022-2024: Nina Christin Aaseby​
 • Varamedlem 2022-2024: Pernille B. Lemming​
 • Varamedlem 2023-2025: Cecilie Johnsen