Distriktsstyret, distriktsråd hjelpekorps og omsorg i Østfold

Distriktsstyret leder distriktets virksomhet og forvalter dets midler etter årsmøtets bestemmelser. Styret representerer Røde Kors overfor fylkeskommunen og offentlige foretak.