Bokn Røde Kors

Bokn Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
v/Kjell Frode Lie, 5561 BOKN
Telefon
90783797
E-post
post@boknrk.no
Leder
Kaj Arne Christiansen
Nestleder
Kjell Frode Lie

Her finner du oss på vår Facebook-side