Bokn Røde Kors

Bokn Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
v/Kjell Frode Lie, 5561 BOKN
Telefon
90783797
E-post
post@boknrk.no
Nestleder
Lars Øyvind Alvestad

Her finner du oss på vår Facebook-side